Ordynariat Prawosławny
Aktualności
20.07.2017
Promocja na pierwszy stopień oficerski
16 lipca 2017 r. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb dokonali aktu promocji na pierwszy stopień oficerski 158 żołnierzy rezerwy.

 W uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli m.in. Bartłomiej Grabski podsekretarz stanu w MON oraz Radosław Peterman dyrektor Departamentu Kadr.
 
Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, witając gości przybyłych na ceremonię, powiedział że promocja oficerska to w życiu żołnierza, jeśli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych momentów. A jej dzisiejszy charakter, mimo że zmieniał się na przełomie dziejów, nawiązuje wprost do pasowania rycerza z jakim mieliśmy do czynienia w średniowieczu.
 
Serdecznie pogratulował nowo promowanym oficerom, ale zwrócił się również do ich najbliższych i przyjaciół przekazując odpowiednio słowa uznania oraz żołnierskie pozdrowienia i podziękowania za udział w uroczystości.

Po podniesieniu flagi na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego, odczytano informację o wydaniu postanowienia prezydenta RP Andrzeja Dudy o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski oraz ceremonii wręczenia patentów oficerskich, która odbyła się wczoraj.
 
Za ponadprzeciętne wyniki podczas szkolenia wojskowego, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyróżnił ppor. rez. Wojciecha Iwasieczko. Następnie wszyscy nowo promowani złożyli uroczyste ślubowanie.Błogosławieństwa nowo promowanym oficerom udzielili kapelani z trzech wojskowych ordynariatów (dop. POWP).

W asyście dwóch nowo promowanych oficerów, Bartłomiej Grabski złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Orkiestra Wojskowa z Warszawy odegrała „Pieśń Reprezentacyjną WP”.
 
Ceremonię zakończyła defilada pododdziałów reprezentujących Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Żandarmerię Wojskową, które brały udział w uroczystości.


źródło (tekst i foto): http://dgw.wp.mil.pl

 

foto
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE

 CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
***
ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ