Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.10.2017
Podchorążowie WAT złożyli przysięgę
W dniu 29 września na placu apelowym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie przysięgi wojskowej. Przysięgę złożyło 596 podchorążych, w tym 78 pań.


Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Akademii.  Przysięga jest symbolicznym aktem wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego, a dla podchorążych WAT również rozpoczęcia zawodowej kariery. Tym doniosłym aktem ślubowania, podchorążowie wstępują do żołnierskiej społeczności uczelni i są gotowi do podjęcia studiów w Akademii.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: przedstawiciele MON i instytucji centralnych MON, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, byli rektorzy WAT, przedstawiciele duchowieństwa, Żandarmerii Wojskowej, Policji,  wojskowych instytutów badawczo-rozwojowych, instytutów i centrów szkolenia,  Biura Standaryzacji NATO, Burmistrza Dzielnicy Warszawa Bemowo, Kampinoskiego Parku Narodowego, stowarzyszeń i organizacji związanych z obronnością.Podchorążym na placu apelowym towarzyszyła kompania honorowa ze sztandarem Akademii, orkiestra wojskowa oraz pododdział w strojach historycznych. Uroczystości rozpoczęło odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie na maszt flagi państwowej.

Rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek w przemówieniu zwrócił się do podchorążych, podkreślając doniosłość przysięgi, jej wagę i znaczenie dla każdego żołnierza.

Po wystąpieniu płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, nastąpił najważniejszy moment uroczystości. Prawie 600 podchorążych, w obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości, powtórzyło słowa Roty – przysięgi wojskowej: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”Duszpasterskiego błogosławieństwa podchorążym udzielili: Biskup Polowy Wojska Polskiego JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, zastępca Ordynariusza Prawosławnego Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk oraz kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. mjr Tomasz Wigłasz.

Przysięga wojskowa jest dla podchorążych I roku zwieńczeniem trwającego ponad miesiąc Podstawowego Szkolenia Wojskowego. Za wzorową postawę żołnierską i uzyskanie bardzo dobrych ocen, w tym pierwszym etapie kształcenia wojskowego w uczelni, wyróżnieni zostali najlepsi  podchorążowie.

W imieniu rodziców nowo zaprzysiężonych podchorążych głos zabrał Marcin Lewicki a w imieniu podchorążych głos zabrał szer. pchor. Kacper Biernacki, który powiedział: „Jesteśmy świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość,  która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat studiów.(…) Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością”.
Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

Za kilka dni podchorążowie złożą ślubowanie podczas Inauguracji Roku Akademickiego i staną się studentami Wojskowej Akademii Technicznej.
na podstawie:  http://www.wat.edu.pl


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *