Ordynariat Prawosławny
Aktualności
30.09.2017
Poświęcenie sztandaru Aresztu Śledczego w Hajnówce
29 września 2017 roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce miały miejsce wyjątkowe wydarzenia. Tego dnia obchodzono trzydziestolecie Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru jednostce.


W uroczystości udział wzięli: Ich Ekscelencje Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Biskup hajnowski Paweł. Licznie reprezentowane było duchowieństwo prawosławne w osobach księży dziekanów okręgów: hajnowskiego, bielskiego i kleszczelowskiego, przełożonego monasteru w Sakach, a także sekretarza Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego. Obecni byli również kapelani Służby Więziennej: ks. prot. dr Andrzej Lewczak – Naczelny Kapelan Służby Więziennej, ks. prot. Paweł Kuczyński – kapelan miejscowego aresztu oraz ks. Adam Krysztopowicz – kapelan białostocki.W hajnowskich uroczystościach udział wzięło także duchowieństwo rzymskokatolickie na czele z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Piskusem, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych.W bieżącym roku minie trzydzieści lat, kiedy zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 44/86 z dnia 24 października 1986 roku, w Hajnówce utworzono Areszt Śledczy. Historia jednostki sięga lat 70-tych minionego wieku, kiedy to na terenie miasta Hajnówka mieścił się oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. Karę odbywali tu skazani recydywiści, pracujący na zewnątrz zakładu, głównie przy pracach budowlanych na terenie miasta. Wraz z upływem lat, areszt sukcesywnie poddawany był modernizacji tak, by móc sprostać wymogom i oczekiwaniom współczesnych czasów.Wraz z okrągłą rocznicą otwarcia jednostki, świętowano również uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Hajnówce. Poświęcenie i przekazanie go dyrektorowi ppłk. Romanowi Paszko było niezwykle doniosłym momentem w historii jednostki. W przemówieniu ppłk Paszko podkreślił, że sztandar jest wyrazem najwyższego uznania, podziękowaniem za ponad 30-letnią służbę Ojczyźnie. Sztandar stał się symbolem jedności pomiędzy funkcjonariuszami, którzy pełnili służbę, pełnią ją dzisiaj i tymi, którzy w przyszłości zasilą szeregi Służby Więziennej – konkludował dyrektor aresztu. Natomiast Arcybiskup Jerzy w swym wystąpieniu podkreślił, aby starać się w więzieniu szukać dobra, bo czasem przez karę odnajduje się cnotę.Tego dnia młoda kadra funkcjonariuszy Służby Więziennej złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar. Uroczystości, które miały miejsce w Hajnówce wpisały się również w obchody 100-lecia istnienia Służby Więziennej w strukturach państwowych.


 

źródło: www.orthodox.pl; oprac. na podst.: http://www.sw.gov.pl
zdjęcia: ks. Paweł Kuczyński


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *