Ordynariat Prawosławny
Aktualności
03.10.2017
AWL zainaugurowała rok akademicki
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu zainaugurowała roka akademicki 2017/2018. W uroczystości wziął udział prawosławny ordynaiusz wojskowy.


      Coroczne święto związane z inauguracją roku akademickiego, to już tradycja każdej uczelni. Kończy się okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Pracy nie tylko samych studentów, ale całej społeczności akademickiej. Inauguracja to przede wszystkim szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. W tym roku to również szczególny dzień dla naszej Uczelni. Dotychczasowe osiągnięcia, w tym również uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, pozwalają wejść w nowy rok akademicki już jako Akademia Wojsk Lądowych.

     „Spełnia się nasze marzenie. Marzenie budowy nowoczesnej, elitarnej Uczelni, która będzie służyła Siłom Zbrojnym, Polsce i naszym sojusznikom w NATO. Na realizację tego przedsięwzięcia złożyły się: dobry plan, ciężka praca, wiara w to, że się uda” – powiedział Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Narodowym Forum Muzyki, dodając jednocześnie – „Powołanie AWL, to początek budowy nowoczesnej uczelni na miarę naszych potrzeb i ambicji. A ambicją naszą jest zbudowanie najlepszej uczelni dowódców w Europie”.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski oraz członek Rady Ministrów i Szef Gabinetu Politycznego Premier Beaty Szydło, Pani Minister Elżbieta Witek, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Ochrony Rządu, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa na czele z arcybiskupem, metropolitą wrocławskim Józefem Kupnym, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W uroczystości wzięli również udział ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Jego Ekscelencja Xu Jian wraz z małżonką, a także przedstawiciele zagranicznego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.Wstępem do inauguracji był występ Chóru AWL oraz dynamiczny pokaz wyszkolenia wojskowego.

       Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur” oraz „Pieśń rycerską”.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody Rektora-Komendanta przyznawane za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego w roku akademickim 2016/2017.

       Szczególnym momentem było ślubowanie odczytane przez Prorektora ds. dydaktycznych, a złożone przez studentów pierwszego roku.       Zamykamy pierwszy rozdział historii, a otwieramy drugi. Jest to moment dla nas ważny, gdyż to my będziemy zapisywać na nowo karty historii naszej Uczelni. Jest to moment dla nas doniosły, gdyż w młodym wieku już określamy swoją ścieżkę kariery, która ściśle związana będzie z naszą Ojczyzną - zwrócił się do nowoprzyjętych studentów Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego plut. pchor. Adam Kołcz.

      Wykład inauguracyjny na temat „Scena i scenariusze współczesnego NIE/bezpieczeństwa” wygłosił społeczny doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan dr hab. Andrzej Zybertowicz.

       Rok akademicki 2017/2018 w AWL rozpoczyna 2100 studentów. Pod nadzorem AWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 370 kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizując również szkolenie wojskowe.
Planuje się realizację 18 kursów kwalifikacyjnych i 43 kursów doskonalących (w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych) dla około 1350 żołnierzy zawodowych oraz 17 kursów na potrzeby przeszkolenia kadr rezerwy. Na 4 kursach językowych kształcić się będzie około 50 słuchaczy. W Studium Oficerskim przeszkolonych zostanie 328 kandydatów na oficerów, a służbę przygotowawczą na potrzeby korpusu oficerów odbędzie 52 kandydatów.

Łącznie różnymi formami studiów i kursów w Uczelni objętych będzie około 4700 studentów i słuchaczy.

       To już tradycja, gdy uczelnia uczestniczy wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami, w środowiskowej inauguracji roku akademickiego. Uroczystość w Oratorium Marianum rozpoczęło przemówienie inauguracyjne prof. Marka Ziętka, przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina,. Wykład inauguracyjny – „Badania interdyscyplinarne oczami fizyka” – wygłosił prof. Andrzej Pękalski.

Poza obowiązkową w tym dniu immatrykulacją, wręczono również odznaczenia państwowe. Dodatkową atrakcją poniedziałkowej uroczystości był występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Chóru Feichtinum i Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją Artura Wróbla.

Muzyka zabrzmiała także na wrocławskim Rynku – bezpośrednio po zakończeniu inauguracji jej uczestnicy wspólnie odśpiewali tam „Gaudeamus igitur”.


Opracowanie tekstu za: https://www.awl.edu.pl
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *