Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.10.2017
Święto Opieki Matki Bożej
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, arcybiskup Jerzy, przewodniczył Boskiej Liturgii świątecznej w kaplicy św. Bazylego (Martysza) w siedzibie ordynariatu w Warszawie.


Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Maryi (scs. Покровъ, cs. Pokrow, "ochrona"), znane też w greckim prawosławiu jako Sképē (Σκέπη), w Kościele prawosławnym obchodzone jest uroczyście i poświęcone jest uczczeniu Matki Bożej, zawierzeniu Jej opiece nad ludźmi, wstawiennictwu Maryi przd Bogiem, jako czcigodniejszej od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszej od Serafinów.Święto szczególnie popularne jest wśród prawosławnych Słowian. W tamtejszej tradycji prawosławnej, celebruje się je jako najważniejsze święto po 12 głównych wielkich świętach. Uroczystość Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy przypada na 1 października według kalendarza juliańskiego lub 14 października według „nowego stylu”.Dzień Pokrowy ma także bogate odbicie w kulturze ludowej Słowian wschodnich jako kończący sezon jesiennych prac polowych i rozpoczynający okres pierzaków (sezonowa forma wypoczynku młodzieży w okresie jesienno-zimowym, najbardziej typowa dla Słowian wschodnich i południowych; w jesienne wieczory dziewczęta schodziły się razem, siadały w jednej izbie, do której znoszono przędzielnice i przędły wełnę lub len, śpiewając przy tym dla milszego spędzenia czasu) i swatów (w tradycji polskiej osoba kojarząca pary; w niektórych regionach Polski wyrazy swat i swatka są staropolskimi określeniami członków rodziny, nazywa się nimi rodziców zięcia lub synowej, a więc te osoby, które dla dziecka probanta są teściami).

W greckim kalendarzu święto Opieki Maki Bożej (gr. Αγίας Σκέπης Θεοτόκου) zostało przeniesione na 28 października. Jest to od 1940 roku państwowe święto, dzień wolny od pracy, Dzień Ochi (gr.Επέτειος του Όχι; "Nie" – 'Όχι') upamiętniający odmowę kapitulacji podczas II wojny światowej.
ks. kpt. Łukasz Godun; oprac. na podst.: https://pl.wikipedia.org
zdj. lekt. Jerzy Trofimiuk


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *