Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.11.2017
20-lecie wojskowej parafii w Przemyślu
12 listopada, nazajutrz po Święcie Niepodległości, odbyły się jubileuszowe uroczystości z okazji 20-lecia powstania Prawosławnej Parafii Wojskowej pw. Narodzenia NMP w Przemyślu.


W dniu jubileuszu, Boskiej Liturgii przewodniczyli: Jego Ekscelencja arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy (Pańkowski) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, którego przed wejściem do świątyni powitała kompania honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Jego Ekscelencja arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz (Martyniuk). Dostojnych arcykapłanów, chlebem i solą oraz kwiatami powitali starostowie i młodzież, prosząc hierarchów o arcypasterskie błogosławieństwo oraz przewodniczenie uroczystościom religijnym.Uroczystości zgromadziły wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, wojska, innych służb mundurowych, duchowieństwa. Przybyli m.in.: Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Robert Choma – Prezydent Przemyśla, Jan Pączek – Starosta Przemyski, płk Ryszard Pietras – Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Arkadiusz Mikołajczyk – Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Marek Grabek – Dyrektor Regionalny służby Więziennej, Jerzy Brodowski – komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei, ppłk Marcin Dusza – Dowódca Garnizonu Przemyśl, dowódcy, szefowie, komendanci, dyrektorzy i naczelnicy instytucji wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Celno-Skarbowego, Izby Administracji Skarbowej, Straży Miejskiej, zakładów karnych, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, szkół, przedstawiciele duchowieństwa Kościoła rzymskokatolickiego na czele ks. prał. Mieczysławem Rusinem – proboszczem przemyskiej Archikatedry, oraz przedstawiciele wielu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, sympatycy z którymi Parafia współpracuje. Przybyli również miejscowi wierni oraz goście z okolicznych parafii, a także z Ukrainy. Podczas Świętej Liturgii okolicznościową Homilię wygłosił ks. ppor. SG Dariusz Bojczyk.Po zakończeniu nabożeństwa miała miejsce jeszcze jedna ważna uroczystość. W imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP abp Jerzy nagrodził doktora historii Aleksandra Kolańczuka Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia. Pan doktor Kolańczuk zajmuje się w swojej pracy naukowej zagadnieniem sojuszu wojskowego Piłsudski-Petlura. Natomiast abp Paisjusz uhonorował błogosławionymi dyplomami uznania starostów cerkiewnych: Mirosława Drozda i Eugeniusza Michałuszkę oraz chór parafialny.Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja abp Jerzy, który zwracając się do uczestników nabożeństwa podziękował za przybycie oraz wsparcie, które okazują parafii, prosząc jednocześnie wiernych o modlitwy w intencji duchowieństwa. Słowa podziękowania za dotychczasowe 20 lat służby skierował również pod adresem proboszcza parafii ks. ppłk. Jerzego Mokrauza. Do zgromadzonych zwrócił się również abp Paisjusz, przybliżając wszystkim pokrótce historię Kościoła prawosławnego w Przemyślu. Następnie przemawiali jeszcze wicewojewoda oraz prezydent. Na zakończenie głos zabrał proboszcz, który dziękując zaprosił jednocześnie wszystkich uczestników uroczystości do kontynuowania świętowania podczas wspólnej agapy.Prawosławna Parafia Wojskowa w Przemyślu została erygowana z dniem 1 kwietnia 1997 roku, na mocy dekretu Jego Ekscelencji abpa gen. bryg. Sawy (dzisiejszego Metropolity Warszawskiego i całej Polski), który to przewodnicząc uroczystemu nabożeństwu zainaugurował jej działalność dnia 16 listopada tego samego roku. Parafia swoją posługę duszpasterską w środowisku wojskowym prowadzi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.
Autor: J.M.
foto: arch. Autora

   


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *