Ordynariat Prawosławny
Aktualności
28.11.2017
Białystok: erygowanie i poświęcenie kaplicy SG pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy J. E. abp Jerzy, podczas wizyty w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w dniu 27 listopada br., dokonał poświęcenia kaplicy SG pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa.


"Modlitwy, które przeczytaliśmy w rycie poświęcenia tej kaplicy na terytorium Podlaskiego Oddziału Strazy Granicznej, pokazują nam że człowiek jest istotą, która odnosi swoje życie do wartości duchowych" - tymi słowami zwrócił się abp Jerzy do zebranych w nowopoświęconej świątyni w budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. "Te wartości duchowe uaktywniają się szczególnie u tych ludzi, którzy postrzegają swoje życie w kategorii wieczności" – podkreślił ordynariusz.W uroczystym nabożeństwie, które upiększał chór Prawosławnego Ordynariatu WP pod dyrekcją protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego, hierarsze asystowało trzech kapłanów oraz diakon. Obecny był rzymsko-katolicki kapelan 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – ks. ppłk Tomasz Paroń.

Arcybiskup Jerzy, odnosząc się do ważności i potrzeby modlitewnej amosfery i wyciszenia, wyraził swoją radość i wdzięczność przede wszystkim Bogu, ale również inicjatorom oraz zaangażowanym w powstanie tego świętego przybytku. Odznaką honorową Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego został wyróżniony komendant oddziału – płk SG Grzegorz Biziuk, zaś listami pochwalnymi zastępcy komendanta oraz funkcjonariusze, którzy wspierali kapelana oddziału w idei tworzenia kaplicy.Świątynia, jedyna prawosławna w strukturach Straży Granicznej, powstała na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców przy POSG w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej z funduszu dot. azylu, migracji i integracji. Projekt ikonostasu oraz ikony wykonał w ofierze mł. chor. SG Arkadiusz Świętochowski – funkcjonariusz POSG, który edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych i ikonografii zdobywał w kraju i za granicą.

Dekretem Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego posługa duszpasterska w kaplicy SG pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa została powierzona kapelanowi POSG, zaś obowiązki psalmisty mjr. SG Jarosławowi Poskrobko.

ks. ppor. SG Piotr Nestoruk – kapelan POSG
fot. mjr. SG Andrzej Turecki


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *