Ordynariat Prawosławny
Aktualności
22.01.2018
Wizyta Metropolity Sawy we Wrocławskiej Katedrze w dniu pamięci św. Jerzego Chozewity
Uroczystości odbyły się w niedzielę 21 stycznia br. w dniu liturgicznej pamięci św. Jerzego Chozewity, patrona abp. Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.


W niedzielę 21 stycznia w dzień liturgicznej pamięci św. Jerzego Chozewity, patrona abp. Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Wrocławską Katedrę odwiedził Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i Całej Polski wraz z Jego Ekscelencjami Atanazym biskupem Łódzkim i Poznańskim oraz Pawłem biskupem Hajnowskim. Hierarchów w przedsionku świątyni kwiatami powitały dzieci, a następnie tradycyjnie chlebem i solą starosta pan Mikołaj Zołotariew. Proboszcz o. Jerzy Szczur słowami psalmu 117 „Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie” (Ps 117,26) powitał Metropolitę w nawie głównej świątyni.Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metr. Sawa w asyście abp. Jerzego, bp. Atanazego oraz bp. Pawła. Hierarchom asystowali ks. mitrat Jerzy Szczur, ks. mitrat Aleksander Konachowicz, o. hieromnich Spirydon, ks. Igor Habura oraz protodiakoni ks. Mieczysław Oleśniewicz i przybyły wraz z Władyką Sawą ks. Rościsław Gwizdak z Warszawskiej Katedry. Nabożeństwo pięknym śpiewem ukrasił chór Katedry pod dyr. dr Piotra Kuropka.

Ze słowem skierowanym do wiernych zwrócił się bp. Łódzki i Poznański Atanazy. Władyka objaśniając ewangeliczne czytanie „Niedzieli o Zacheuszu” podkreślił rolę chęci i determinacji ze strony człowieka, na którą Bóg odpowiada z wielokroć wzmożoną siłą.Po zakończeniu Boskiej Liturgii Metropolita Sawa rozpoczął uroczysty dziękczynny molebien, wyrażając w nim wdzięczność Wszechmogącemu za dobra i łaski, którymi obdarzył obchodzącego po raz pierwszy na Katedrze Wrocławskiej dzień imienin abp. Jerzego.

Na zakończenie Jego Eminencja zwrócił się do Władyki Jerzego ze słowami wdzięczności za podjęty trud i dotychczasowe wysiłki oraz z zachętą do dalszej, niestrudzonej pracy na niwie Pańskiej. W dowód ojcowskiej miłości metr. Sawa przekazał abp. Jerzemu liturgiczny podarunek.Następnie abp. Jerzy podziękował Jego Eminencji za ojcowską troskę, wsparcie i miłość. Zwrócił się również do przybyłych współbraci w biskupstwie dziękując im za przybycie i wspólną modlitwę. Władyka poprosił o dalsze modlitwy zarówno w swojej intencji jak i całej diecezji.Całość uroczystości zwieńczyły gromkie i wielokrotnie śpiewane życzenia Mnohaja leta!

źródło: http://www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl
ks. Igor Habura, 21.01.2018
Zdjęcia: Jan Demczuk


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *