Ordynariat Prawosławny
Aktualności
25.01.2018
Pierwsze zebranie OSP z wyjątkowym akcentem
W remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie obok krzyża zawiśnie prawosławna ikona. Z wyjątkowym prezentem na walne zebranie strażaków ochotników przyjechał Prawosławny Kapelan Dolnośląski Straży Pożarnej ksiądz Marek Bonifatiuk


Zimna Woda to miejscowość, której społeczność tworzą katolicy i prawosławni, mający swoje korzenie w Polsce, na Łemkowszczyźnie, Ukrainie czy Białorusi. W Zimnej Wodzie sąsiadują ze sobą prawosławna cerkiew i katolicki kościół. Stąd i przekrój członków tamtejszej OSP ma wielokulturowy i wielonarodowy charakter.

13 stycznia br. w zebraniu sprawozdawczym OSP Zimna Woda uczestniczyli proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Trójcy ksiądz Andrzej Tomaszewskim i proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy ksiądz Jerzy Malisz. Wśród gości znalazł się także prawosławny kapelan dolnośląskich strażaków ksiądz Marek Bonifatiuk. W  Zimnej Wodzie bywał wielokrotnie, ale w zebraniu miejscowej straży pożarnej uczestniczył po raz pierwszy, przywożąc ze sobą w prezencie prawosławną ikonę.
– Dotychczas w naszej remizie towarzyszył nam tylko święty Florian, ponieważ nie chcieliśmy ranić niczyich uczuć religijnych. Teraz mamy już ikonę, koło której znajdzie się także krzyż – mówi Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda.Choć strażackie zebranie miało charakter przede wszystkim sprawozdawczy, było także okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się druhom.

W części roboczej spotkania zarząd OSP Zimna Woda przestawił sprawozdanie z działalności w roku 2017. Sukcesów jest wiele. Należą do nich pierwsze miejsca podczas tegorocznych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych zarówno męskiej, jak i kobiecej drużyny z Zimnej Wody, co daje im prawo reprezentacji powiatu lubińskiego w zawodach wojewódzkich, które odbędą się we wrześniu bieżącego roku.Strażacy z Zimnej Wodzie mają na swoim koncie także działalność społeczną, wychowawczą i kulturalną. Miejscowa OSP pełniła wartę przy Bożym Grobie, zabezpieczała Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczera” w Liścu, jako straż honorowa towarzyszyła Prawosławnemu Arcybiskupowi Wrocławskiemu i Szczecińskiemu, który odwiedził parafię prawosławną w Zimnej Wodzie. 5 sierpnia na szczycie Śnieżki druhowie z Zimnej Wody brali udział w rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w ramach stowarzyszenia „Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”.  To tylko część długiej listy działań podjętych przez OSP Zimna Woda w 2017 r.Obecnie OSP Zimna Woda liczy 44 członków zwyczajnych i siedmiu honorowych.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności oraz finansowego odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu OSP Zimna Woda, które udzielone zostało jednogłośnie.

W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starostwa lubiński Adam Myrda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica Hubert Kawalec, radny powiatu lubińskiego i jednocześnie prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński, sołtys Zimnej Wody Aneta Tutko oraz ścisłe kierownictwo Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie z komendantem Erykiem Górskim na czele.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Zimnej Wodzie z powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

Było to spotkanie otwierające cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Lubin.
Maja Grohman za:
http://www.ug.lubin.pl/pierwsze-zebranie-osp-wyjatkowym-akcentem/
foto Maja Grohman


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *