Ordynariat Prawosławny
Aktualności
12.02.2018
IMCCC-2018
W dniach 5-9 lutego br., Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, J.E. arcybiskup Jerzy (Pańkowski) wziął udział w 29. Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych w Finlandii.


Tematem tegorocznej konferencji (29th international Military Chief of Chaplains Conference) było hasło: „Wiara, pokój i bezpieczeństwo w naszych czasach”.

Zarówno w trakcie przemówień, jak i podczas prac w grupach, podejmowano istotne kwestie dotyczące służby kapelańskiej w środowisku wojskowym. Omawiano problemy i potrzeby wynikające z doświadczenia pracy duszpasterzy wojskowych oraz dokonywano oceny tej pracy wyciągając konstruktywne wnioski. Podjęto pytanie o role, jakie mogą odgrywać kapelani w pojednaniu i utrzymywaniu pokoju. Zastanawiano się w jaki sposób pokój wpływa na siły zbrojne oraz jaką rolę w budowaniu pokoju miałby odgrywać kapelan. Stawiano pytania, jakich cech, zdolności i kwalifikacji potrzeba, aby kapelan mógł skutecznie służyć swoim wsparciem. Podczas jednej z prelekcji postawiono następujące tezy wywodzące się z doświadczenia armii USA: „Sprawy religii są obowiązkiem dowódcy. Wszyscy dowódcy wojskowi są odpowiedzialni za sprawy religii w swoim dowództwie”.


   
W końcu panelu wykładów, w imieniu trzech polskich duszpasterstw: Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu WP oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, głos zabrał Kanclerz OPWP ks. kan. Jan Dochnalik. Delegat Biskupa Polowego przedstawił prezentację działalności duszpasterskiej polskich ordynariuszy wojskowych i kapelanów oraz w imieniu trzech ordynariatów zaprosił uczestników IMCCC do wzięcia udziału w 30. Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych, planowanej na 28.01-01.02.2019 roku w Krakowie.Uczestnicy konferencji odwiedzili jednostkę wojskową armii fińskiej, zlokalizowaną w Garnizonie Santahamina- helsińskiej dzielnicy wyspiarskiej. Jednostka szkoli strażników straży granicznej do walki z operacjami wojskowymi w terenie miejskim (MOUT). Podstawową funkcją jednostek wojennych utworzonych przez rezerwistów wyszkolonych przez pułk będzie obrona stolicy Helsinek. Kapelani obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą strukturę armii fińskiej oraz obserwowali na poligonie elementy szkolenia żołnierzy.Wyjątkowym wydarzeniem był udział w uroczystych obchodach 100-lecia Kapelaństwa Finlandii, które odbyły się w formie ceremonii religijnej w luterańskiej katedrze helsińskiej.

Prawosławni uczestnicy konferencji złożyli również wizytę zwierzchnikowi Autonomicznego Kościoła Prawosławnego w Finlandii, Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Leo. Oprócz miłej, przyjaznej rozmowy, duchowni na czele z abp. Jerzym zaśpiewali doksologię i polichronion w kaplicy domowej hierarchy oraz oddali cześć świętościom.Tegoroczna konferencja nie była jedynie ciągiem wykładów, dyskusji i spotkań. Ciekawym, odprężającym i integracyjnym był ostatni dzień, kiedy uczestnicy odwiedzili centrum sportów narciarskich w Lahti, muzeum narciarstwa oraz luterański kompleks wypoczynkowy. Można było posilić się tradycyjnymi potrawami wojskowej kuchni polowej oraz skorzystać z miejscowych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, w śnieżnej i mroźnej aurze.

IMCCC-2018 zakończyła uroczysta gala z podsumowującymi przemowami oraz podziękowaniami.
Nasz kraj reprezentowało w sumie 5 osób, w tym z ramienia POWP: J.E. arcybiskup Jerzy (Pańkowski) i ks. kpt. Łukasz Godun.tekst i zdj.: ks. kpt. Łukasz Godun


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *