Ordynariat Prawosławny
Aktualności
16.02.2018
Święcenia kapłańskie diakona por. Tomasza Paszko
W dniu święta Spotkania Pańskiego, arcybiskup Jerzy udzielił święceń kapłańskich diakonowi por. Tomaszowi Paszko. Chirotonia odbyła się podczas Boskiej Liturgii w katedrze metropolitalnej w Warszawie.
 
Tegoroczne święto Spotkania Pańskiego w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny miało niezwykle podniosły charakter. Tego dnia obchodzono także Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej oraz udzielono chirotonii kapłańskiej diakonowi Tomaszowi Paszko.

Świętej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, w asyście Ich Ekscelencji arcybiskupów: Jerzego i Grzegorza, biskupa Warsonofiusza, duchowieństwa Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego oraz opiekunów duchowych bractw młodzieżowych z terenu Diecezji: Warszawsko – Bielskiej, Lubelsko – Chełmskiej, Białostocko – Gdańskiej i Wrocławsko – Szczecińskiej.
 

Po wysłuchaniu świątecznej perykopy ewangelicznej, do licznie zebranej młodzieży i wiernych, ze słowem pouczenia zwrócił się arcybiskup Jerzy. Kaznodzieja na przykładzie codziennych spotkań wskazał drogę do spotkania Boga, które zawsze pozostaje indywidualnym i tajemniczym. Hierarcha podkreślił sens Prawosławia i dzisiejszego święta jako drogi wiodącej do Królestwa Bożego przez Ewangelię i św. Liturgię. Droga ta nie jest lekka i oznacza ciężką pracę nad samym sobą. Jego Ekscelencja zachęcał do spotykania Boga zwłaszcza w młodym sercu, które jest czyste, otwarte i światłe oraz świadomego, aktywnego życia liturgicznego.

Po Pieśni Cherubinów Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy udzielił chirotonii kapłańskiej, diakonowi por. Tomaszowi Paszko, dotychczasowemu diakonowi Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.
 

Na zakończenie św. Liturgii z arcypasterskim słowem do młodzieży zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił wspólnotowy i ogólnoprawosławny sens modlitwy w intencji młodych ludzi skupionych w lokalnej strukturze Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz międzynarodowej organizacji Syndesmos zrzeszającej młodzież. [...] Hierarcha podkreślił wymowność faktu przyjęcia sakramentu kapłaństwa przez młodego człowieka w dniu, w którym młodzież obchodzi swoje święto. "Wszystko to świadczy o życiu naszej Cerkwi i Jej młodego pokolenia"- powiedział Jego Eminencja oraz wyraził nadzieję, że dar kapłaństwa za sprawą święceń dotknie niejednego, młodego mężczyzny obecnego w katedrze metropolitalnej. „Znajdujecie się w życiu Cerkwi, w jej wnętrzu, świadcząc o Cerkwi swoim życiem. Ofiarowujecie Cerkwi, to co najważniejsze dla jej żywotności, czyli młodość. Od Was zależy życie Cerkwi dnia jutrzejszego. W celu zrozumienia teraźniejszości, należy szanować i uświadomić sobie trud minionych pokoleń, zwłaszcza w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę”– podkreślał metropolita.
 

Zwieńczeniem liturgicznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej było nabożeństwo dziękczynne w intencji młodzieży oraz arcypasterskie życzenia nowowyświęconemu kapłanowi.
 
***
Ksiądz por. Tomasz Paszko urodził się w 1986 roku w Hajnówce. Tam też w 2005 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. W 2008 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie uzyskując tytuł licencjata. W 2009 roku rozpoczął pracę w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie. W 2011 roku dostąpił chirotesji lektorskiej. W tym samym roku odbył Kurs Oficerski Szkolenia Kadr Rezerwy w ramach długotrwałych ćwiczeń wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. W 2016 roku ukończył studia magisterskie z zakresu teologii prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie broniąc tytułu magistra pracą pt. „Sakrament bierzmowania w świetle święta Pięćdziesiątnicy”. Tego też roku wstąpił w związek małżeński z Natalią Bojczyk. Święcenia diakońskie otrzymał 2 października 2016 roku z rąk ówczesnego biskupa siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli. W latach 2016-2018 pełnił posługę diakona Prawosławnej Katedry Wojskowej św. Mikołaja w Warszawie i kaplicy św. męcz. Bazylego (Martysza) w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie.
 
 

tekst na podst.: www.orthodox.pl /ks. Łukasz. Koleda i Michał Przyjałkowski – Hryniewiecki
zdjęcia: autor i Łukasz Troc


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *