Ordynariat Prawosławny
Aktualności
27.02.2018
Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy
18 lutego 2018 roku w Kuźnicy (woj. podlaskie) odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Białostockiej.


W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ppłk. SG. Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. ihumen por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk) – Krajowy Kapelan Straży Pożarnej, ks. kpt. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ks. prot. Jarosław Grygiewicz – proboszcz Prawosławnej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Białostockiej, Dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, władze samorządowe powiatu sokólskiego oraz poczty sztandarowe z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kuźnicy Białostockiej, Zubrzycy Wielkiej, Nowym Dworze i Janowie.Po nabożeństwie w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy Białostockiej i przemarszu pododdziałów odbył się uroczysty apel na placu przed remizą OSP, podczas której dokonano przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP Kuźnica, pojazdu terenowego Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy oraz sprzętu specjalistycznego (turbopompy i zbiornika wodnego o pojemności 13 m³) jednostce OSP Stara Rozedranka.Po przekazaniu samochodów jednostki OSP oraz Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy oraz sprzętu jednostce OSP Stara Rozedranka ks. ihumen por. rez. Sergiusz wraz z ks. prot. Jarosławem Grygiewiczem oraz obecnymi na uroczystości księżmi dokonali poświęcenia pojazdów i sprzętu.

Uroczystość uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli.
Autor: ks. ihumen por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk)
Zdjęcia: kpt. Paweł Chudecki, KP PSP Sokółka


 

foto

 

WIELKI POST

Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz.

(Prz 19, 8,11)