Ordynariat Prawosławny
Aktualności
14.03.2018
Rekolekcje duchowieństwa i pracowników ordynariatu
W dniach 13-14 marca 2018 r. w kaplicy POWP pw. św. męcz. Bazylego Martysza w Warszawie odbyły się rekolekcje duchowieństwa i pracowników Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.


Rekolekcje rozpoczęły się we wtorek wieczorem, nabożeństwem jutrzni, podczas której wszyscy przystąpili do sakramentu pokajania. Spowiedź przyjmował ks. płk rez. Mikołaj Hajduczenia oraz ks. Wiaczesław Janiel. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się kolacja.W środę rano odprawiono godziny kanoniczne. Następnie rozpoczęła się św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył J.E. abp Jerzy – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Hierarsze asystowało duchowieństwo POWP. Pozostali uczestnicy modlili się poza prezbiterium lub śpiewali na chórze. Podczas Świętej Liturgii wielkopostne kazanie wygłosił ks. prot. kpt. Mirosław Kuczyński.

W trakcie św. Liturgii, arcybiskup Jerzy nagrodził dwóch kapelanów:
- palicą - ks. prot. kmdr. por. Daniela Popowicza;
- kamiławką - ks. mgr. Remigiusza Sosnowego.Arcybiskup Jerzy, na koniec nabożeństwa, pozdrowił uczestników z przyjęciem św. Sakramentów, podziękował proboszczowi parafii za organizację, zaś przybyłym parafianom za obecność oraz ich czynne uczestnictwo we wspólnej modlitwie.Hierarcha przedstawił zebranym duchownym sens corocznych rekolekcji duchowieństwa, które są widzialnym znakiem jedności wszystkich kapłanów przystępujących we wzajemnej zgodzie i pokoju do mistycznej Wieczerzy Chrystusowej.

Rekolekcyjne spotkanie, w którym uczestniczył cały stan osobowy ordynariatu, było również okazją do wręczenia przez ordynariusza decyzji ministerialnych o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe oraz awansów oficerskich.

Rekolekcje zakończyły się wspólnym posiłkiem.
tekst: ks. Remigiusz Sosnowy
foto: ks. kpt. Łukasz Godun, Gabriel Masalski, Damian Dmitruk


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *