Ordynariat Prawosławny
Aktualności
18.04.2018
73. rocznica wyzwolenia Stalagu VI C - Oberlangen
16 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia Stalagu VI C - Oberlangen, w krótrych wziął udział z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP Ksiądz Kanclerz Michał Dudicz.16 kwietnia 2018 r. w Warszawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wystąpił z z przemówieniem z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Stalagu VI C – Oberlangen przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem Generała Stanisława Maczka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie o godz. 13:00 nastąpiło złożenie wieńców przed Pomnikiem 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
info za: http://www.kombatanci.gov.pl
foto: tamże


 

foto

 

WIELKI POST

Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz.

(Prz 19, 8,11)