Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.06.2018
Charków: pamięć ofiar zbrodni katyńskiej
W Charkowie po raz kolejny uroczyście uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Modlitwę za dusze pomordowanych odmówił ks. mjr Mirosław Kuczyński.
 
 
9 czerwca br. na Ukrainę przybyła liczna grupa delegatów z Polski by wziąć udział w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. Organizatorem obchodów było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystości odbywały się w 18-tą rocznicę otwarcia cmentarza.
 
W obchodach wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim na czele. Przybyli także przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich wraz z przewodniczącą ZFRK, panią Izabellą Sariusz – Skąpską.  Obecni byli przedstawiciele trzech ordynariatów. Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. mjr Mirosław Kuczyński. Na uroczystości przybyła także delegacja rządu ukraińskiego z wicepremierem Ukrainy Pawłem Rozenko na czele.
 
 
 
Odegrano hymny państwowe Polski i Ukrainy, które na przemian wykonały orkiestry wojskowe tychże państw. Wyznaczone delegacje złożyły wieńce w ukraińskiej i polskiej części cmentarza. Miały miejsce także przemówienia, odnoszące się do historii miejsca, tragicznego losu tysięcy ludzi tam spoczywających oraz odniesienia do współczesności i zadań, jakie wiążą współczesne pokolenia.
 
Na tę okazję Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wystosował list, który odczytał szef gabinetu politycznego MON Łukasz Kudlicki. Z okazji uroczystości sprawowana była w obrządku rzymskokatolickim Msza Św., której przewodniczył bp gen. bryg. Józef Guzdek.
 
 
 
Następnie przewidziana była modlitwa ekumeniczna, w której wznoszone były prośby do Boga w intencji spoczywających na tamtejszym cmentarzu.
 
Po zakończeniu uroczystości był czas na refleksję, który można było wykorzystać na szczegółowe zapoznanie się z miejscem pamięci oraz rozmowy z uczestnikami uroczystości.
 
 
 
tekst i arch. foto: ks. mjr Mirosław Kuczyński


 

foto

 

WIELKI POST

Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz.

(Prz 19, 8,11)