Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.06.2018
Poświęcenie budowy placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze
11 czerwca br. odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze (woj. podlaskie).
 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk oraz zaproszeni goście podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: rzymskokatolickiego – ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i prawosławnego – ks. ppor. SG Piotra Nestoruka.
 
 
Obecnie Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana jest w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. W związku z tym odbiega on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2019 roku.
 
Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.
 
 
 
mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowych POSG
fot. mjr SG Andrzej Turecki


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *