Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.06.2018
Ordynariat: ruch służbowy
Komunikat kancelarii Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego o dekretach Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Arcybiskupa JERZEGO (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.
 
 
 
 
 
 
Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Arcybiskup JERZY (Pańkowski)
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

 

 *** Prawosławne Parafie Wojskowe
  • Dekretem nr 7/18 z dn. 06.06.2018 r., w związku ze specyfiką etatową parafii wojskowej pw. św. Archanioła Michała w Ciechocinku, zwolnił ze stanowiska p.o. Proboszcza tejże parafii ks. mitrata płk. w st. spocz. mgr. Mikołaja HAJDUCZENIĘ i, w porozumieniu z Ordynariuszem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej J.E. biskupem Atanazym, ustanowił w/w Księdza rezydentem parafii wojskowej pw. Św. Archanioła Michała w Ciechocinku, z dniem 7 czerwca 2018 r.
  • Dekretem nr 8/18 z dn. 06.06.2018 r., w związku z awansem na stopień majora, mianował ks. prot. mjr. mgr. Mirosława KUCZYŃSKIEGO, Proboszczem parafii wojskowej pw. Św. Archanioła Michała w Ciechocinku, z dniem 7 czerwca 2018 r.
*** Dekanat Wojsk Obrony Terytorialnej
  • Dekretem nr 9/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. ppłk. mgr. Andrzeja JAKIMIUKA, kapelanem 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
  • Dekretem nr 10/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. ppłk. mgr. Jana KOTA, kapelanem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
  • Dekretem nr 11/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. płk. mgr. Jerzego MOKRAUZA, kapelanem 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
  • Dekretem nr 12/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. ppor. SG mgr. Pawła SIEBIESIEWICZA, kapelanem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
  • Dekretem nr 13/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. kmdr. mgr. Daniela POPOWICZA, kapelanem 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
  • Dekretem nr 14/18 z dn. 15.06.2018 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. mjr. mgr. Mirosława KUCZYŃSKIEGO, kapelanem 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lipca 2018 r.
*** Prawosławne Parafie Wojskowe
  • Dekretem nr 15/18 z dn. 15.06.2018 r., w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia kadencji zawodowej służby wojskowej w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, zwalnia ks. mitrata płk. dr. Eugeniusza BÓJKO ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Katedry Polowej i Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, z dniem 2 lipca 2018 r., i dziękuje w/w Księdzu za ofiarną służbę w duszpasterstwie wojskowym.
  • Dekretem nr 16/18 z dn. 15.06.2018 r., ks. prot. mjr. mgr. Łukasza GODUNA, mianował Proboszczem Parafii Katedry Polowej i Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, z dniem 2 lipca 2018 r.
***


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *