Ordynariat Prawosławny
Aktualności
23.07.2018
Pamięć Świętych Apostołów Piotra i Pawła w białostockiej parafii wojskowej
Dzień 12 lipca w Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła jest dniem wyjątkowym. W dniu tym bowiem Parafia obchodzi swoje święto.
 
Najważniejszą częścią uroczystości była Boska Liturgia której przewodniczył Jego Ekscelencja, arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście duchowieństwa Ordynariatu, oraz diecezji Białostocko-Gdańskiej.
 
Miłościwy Pan Bóg obdarzył wiernych tego dnia wyjątkową pogodą i wszyscy mogli wziąć udział w Liturgii bez atrybutów w postaci parasoli, gdyż Liturgia tego dnia tradycyjnie sprawowana jest przed cerkwią. Cerkiew Świętej równej apostołom Marii Magdaleny w której od przeszło 23 lat funkcjonuje parafia wojskową jest najstarszą, lecz również najmniejszą białostocką świątynią, dlatego Boska Liturgia w święta parafialne w miarę możliwości pogodowych odprawiana jest przed cerkwią.
 
 
Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Hierarchy. Najpierw chlebem i solą Ekscelencję przywitali Agnieszka Skowrońska i chor. Marek Sawko, których pomoc w życiu parafii jest nieoceniona. Następnie Ekscelencję przywitał proboszcz parafii ks. ppłk Andrzej Jakimiuk, który zwrócił się do Ekscelencji z prośbą o wzniesienie modlitwy i udzielenie wszystkim arcypasterskiego błogosławieństwa. Pózniej proboszcz parafii przywitał zaproszonych na uroczystość gości: przedstawiciela Wojewody Podlaskiego Mirosława Sienkiewicza Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciela prezydenta Białegostoku Waldemara Pawłowskiego Dyrektora Biura Departamentu Miasta. Przedstawicieli wojska na czele z płk. Krzysztofem Wronkowskim Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Zbigniewem Redziakiem, Dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomirem Kocanowskim, ppłk. Krzysztofem Lenkiewiczem Komendantem 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i Szefem Sztabu 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ppłk. Tomaszem Fukiem. Przedstawicieli służb mundurowych Białegostoku: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Straży Miejskiej, oraz przedstawicieli białostockich środowisk kombatanckich.
 
 
Podczas Liturgii ze słowem kazania zwrócił się do wszystkich ks. mjr Mirosław Kuczyński przybliżając sylwetki Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Modlitewnym i pięknym śpiewem Boską Liturgię upiększył chór ordynariatu. Na zakończenie Świątecznej Liturgii z arcypasterskim słowem wystąpił  Jego Ekscelencja mówiąc o mało znanych faktach z życia świętych apostołów, o trudach jakie musieli przezwyciężać, cierpieniu, męczeństwie i ich wytrwałości w dążeniu do celu życia.
 
 
Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii zaprosił wszystkich na wojskową grochówkę, którą wydawali żołnierze 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w rozstawionych przez siebie wojskowych namiotach. Ten punkt uroczystości na stale wpisuje się już w program święta Prawosławnej Parafii Wojskowej, a wierni po trudzie modlitwy zawsze dobrze wspominają dosłownie i w przenośni spróbowaną służbę wojskową.
 
 

foto:Jarosław Charkiewicz, fot.arch. Klubu 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *