Ordynariat Prawosławny
Aktualności
27.08.2018
23. Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę
18 sierpnia br. wyruszyła kolejna - 23 piesza pielgrzymka na doroczne obchody święta Przemienienia Pańskiego do prawosławnego klasztoru na Św. Górze Grabarce.


Tegoroczna pielgrzymka do monasteru na Św. Górze Grabarce była jedną z największych przybyłych na Św. Górę i liczyła ok. 700 uczestników. Pielgrzymkę zainicjowała św. Liturgia w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, której przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. Władyka przodował również podczas całego procesyjnego marszu, udzielał arcypasterskiego błogosławieństwa i przewodniczył modlitwie.
 

W pielgrzymce organizowanej przez Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego rokrocznie biorą udział żołnierze i pracownicy wojska, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji, Izby Administracji Skarbowej, Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei, Lasów Państwowych oraz ich rodziny.

W roku bieżącym, szczególnym pielgrzymem był I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen dyw. Pil. Jan Śliwka.
 

Pośród pielgrzymujących ludzi w mundurach byli obecni kapelani oraz żołnierze i funkcjonariusze z zagranicy: Rumunii, Mołdawii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy, w sumie ponad 50 osób.

Każdego roku żołnierze i funkcjonariusze wraz ze swoimi rodzinami, pod duchowym przewodnictwem swoich kapelanów, pielgrzymują na Św. Górę Grabarkę niosąc na barkach ogromny drewniany krzyż wotywny w intencji pokoju na świecie oraz w osobistych intencjach. Tego roku ogromny dębowy krzyż został ufundowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Hajnówki, zaś wykonali go skazani z Aresztu Śledczego w Hajnówce. Kolejny pokaźnych rozmiarów krzyż ufundował i wykonał płk rez. Leon Jakoniuk. Trzeci duży krzyż wotywny nieśli na swoich ramionach kapelani wojskowi z Mołdawii. Pielgrzymkę uwieńczyło usytuowanie i obrzęd poświęcenia wszystkich, dużych i tych mniejszych przyniesionych w ręku krzyży.
 

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy zwrócił się do pielgrzymów z okolicznościowym słowem. Podczas przemówienia, Władyka skierował podziękowania pod adresem Ministra Obrony Narodowej, który swoją decyzją ujął pielgrzymkę w poczet przedsięwzięć Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogromne słowa uznania i wdzięczności popłynęły do osoby pielgrzymującego generała Śliwki, dowódców, komendantów i szefów odpowiednich komórek resortu obrony i innych resortów: Dowództwa Generalnego RSZ, Inspektoratu Wsparcia SZ RP, 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, 25. WOG z Białegostoku, 5. Kompanii Regulacji Ruchu z Olsztyna, Wydziału Żandarmerii Wojskowej z Białegostoku, Policji, Straży Pożarnej, które zabezpieczyły sprawny przebieg całego przedsięwzięcia. Arcybiskup Jerzy podziękował za udział i zaangażowanie wszystkim organizatorom i pielgrzymom za żywe świadectwo wiary. Z okazji święta Przemienienia Pańskiego, hierarcha złożył wszystkim pielgrzymom w mundurach oraz ich rodzinom świąteczne pozdrowienia, życząc aby Bóg pobłogosławił ich pątniczy trud oraz wysłuchał intencyjnych próśb.
 
Tekst: ks. mjr Łukasz Godun
foto: Marta Łuksza


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *