Ordynariat Prawosławny
Aktualności
11.09.2018
Zmiana Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
W poniedziałek, 10 września 2018 roku, na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej, odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i przejęcia obowiązków na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 

Gen. broni dr Sławomir Wojciechowski, po upływie ponad półtora roku  na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ, przekazał obowiązki dotychczasowemu Szefowi Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. dyw. Tomaszowi Piotrowskiemu.

Uroczystość przekazania odbyła się przy współudziale wielu znamienitych gości, uświetnił ją swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który zwrócił się do dowódców, odchodzącego i przyjmującego obowiązki, słowami: - Panu Generałowi Wojciechowskiemu dziękuję za dotychczasową służbę i chcę życzyć powodzenia na nowym stanowisku w strukturach międzynarodowych. Pan gen. broni Sławomir Wojciechowski przekazał dowodzenie w dowództwie, a już za dwa dni przejmie dowództwo w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód w Szczecinie, a więc będzie najwyższym rangą dowódcą Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszej części Europy. Natomiast nowy Dowódca Operacyjny, to doświadczony żołnierz. Gratuluję Panu Generałowi nominacji, jednocześnie chcę podkreślić, że wiąże się ona z wielką odpowiedzialnością i jest na pewno dużym wyzwaniem. Wojsko polskie rozwija się, wojsko polskie jest coraz liczniejsze, dysponuje nowoczesnym sprzętem i coraz wyraźniej jest obecne w strukturach sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest droga prowadząca do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polakom.
 
W swoim pożegnalnym przemówieniu gen. broni dr Sławomir Wojciechowski powiedział: Po trzech latach służby w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych przyszedł czas na podjęcie kolejnego wyzwania. Nie pokuszę się o wymienianie sukcesów i osiągnięć, ponieważ mają one charakter subiektywny i to otoczenie, czyli Państwo, o tym zadecydujecie. Porażki i rozczarowania pozostawię dla siebie, jako doświadczenie nie mające już wpływu na dalsze działanie dowództwa. Zmiana jest stałą częścią natury rzeczy i tylko od nas zależy, czy będzie ona dla nas kolejną szansą, czy też zagrożeniem. Jako, że przed wami nowe wyzwania, choćby związane z przyszłym Systemem Dowodzenia, Dowództwo Operacyjne będzie po raz kolejny miało szansę być adwokatem wdrażania lub konsolidacji  procesów związanych z kierowaniem i zarządzaniem walką. Także w odniesieniu do „połączoności” wciąż rozumianej jedynie wymiarze organizacyjnym, a z trudem w wymiarze proceduralnym. Przed nami tu obecnymi jeszcze daleka droga do myślenia  i działania w wymiarze połączonym. Gen. broni dr Wojciechowski zwrócił się również do swojego następcy: - Bardzo często, o ile nie jest to regułą, dowódca rozpoczyna swoje zadanie z tym co odziedziczył po poprzedniku. Kończy swoja misję bez prawa oczekiwania, że zdąży zebrać plon swoich wysiłków. Jeżeli będzie miał szczęcie to będzie miał godnego następcę. Ja miewałem często takie szczęście, a i dziś mnie ono nie opuściło. Życzę Ci, cytując słowa Carla von Clausewitza, aby nie opuszczały Cię jak dotychczas rozum i odwaga. Rozum, który nawet w najczarniejszej godzinie zachowa drobne przebłyski wewnętrznego światła, które poprowadzi do prawdy, a odwaga do podążania za tym słabym światłem, gdziekolwiek by ono nie prowadziło.
 
Odchodzący Dowódca Operacyjny RSZ skierował parę słów również w stronę licznie przybyłych na uroczystość Attache wojskowych: - Dear colleagues, I would like to thank especially those who I was working with more often, based on the nature of the Command mission  and tasks – a także do swoich podwładnych - Moim podwładnym, stojącym dziś na placu, setkom oficerów, i podoficerów, żołnierzy i pracowników wojska podporządkowywanym czasowo Dowódcy Operacyjnemu dziękuję za pełną poświecenia służbę i pracę w trwaniu na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Bez nadmiernego rozgłosu i podkreślania tego faktu, w warunkach zadań bojowych i zagrożenia życia, skutecznie realizowaliśmy zadania na zasadzie inicjatywy podwładnych, zaufania i odpowiedzialności, kierowania działaniami przez cele czy jak niektórzy preferują Mission command. Mam nadzieję, że mogliście doświadczyć stylu dowodzenia, który wciąż czeka na rozpowszechnienie. Życzę Wam, aby służba była przewidywalna, zachęcająca oraz motywująca do ponadprzeciętnego działania. Żołnierska służba wiąże się przecież z oddaniem, poświęceniem oraz koniecznością stawiania czoła zdarzeniom nieprzewidywalnym.
 
Obejmujący obowiązki gen.dyw. Tomasz Piotrowski zwrócił się do obecnych na uroczystości słowami: - Prędkość jest kluczowa, to motto 12 DZ, w której jeszcze nie tak dawno służyłem. Prędkość jest istotna ze względu na potrzebę dostosowania się do obecnych warunków. Jak szybko generowane są zagrożenia, jak szybko one się zmieniają i jak szybko trzeba być gotowym na nowe wyzwania, którymi świat XXI wieku doświadcza nas bardzo boleśnie. Chcę zapewnić wszystkich Państwa, że jestem gotowy, aby tym wyzwaniom sprostać.
 
Dowódcy: odchodzący – gen. broni dr Sławomir Wojciechowski i przejmujący obowiązki – gen. dyw. Tomasz Piotrowski, podpisami złożonymi na aktach przekazania i przyjęcia obowiązków przypieczętowali zmianę na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
W uroczystości wziął udział Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE arcybiskup Jerzy (Pańkowski) wraz z księdzem Kanclerzem Michałem Dudiczem.
 
 
źródło: http://www.do.wp.mil.pl
Tekst: mjr Adriana Wołyńska
Zdjęcia:  st.chor.sztab.mar. Arkadiusz Dwulatek


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *