Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.10.2018
Pamięć o Lenino
W południe 12 października br. na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 75. rocznicy Bitwy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.
 
Prowadzący uroczystość wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztof MAJER przywitał kombatantów, sybiraków i inwalidów wojennych. Podkreślił, że wśród gości honorowych są m.in. uczestnik Bitwy, Honorowy Prezes DZW ZKRPiBWP płk mgr Wacław SAWICKI, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, doradca ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi mgr Damian MROZEK, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr med. Paweł WRÓBLEWSKI, przedstawiciel Prezydenta Wrocławia płk inż. Tadeusz LENKIEWICZ, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD mgr Dominik KŁOSOWSKI, kapelani wojskowi - ks. mitrat płk dr Eugeniusz BÓJKO, ks. dziekan ppłk Sławomir FONFARA, ks. ppor. Błażej WOSZCZEK, ks. prot. Grzegorz CEBULSKI oraz delegacja 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia z mjr mgr Mieczysławem BŁAŻEJEWSKIM na czele.
 
 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący powiedział: -Spotykamy się dziś, aby uczcić 75. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Ta historyczna, zwycięska bitwa kosztowała życie 510 kościuszkowców, 652 zaginęło bez wieści a 116 dostało się do niewoli. To bagatela 23,7 proc. stanu osobowego! Ta danina krwi nie może pozostać zapomniana! Polacy wykazali się męstwem i wielką walecznością. W bitwie pod Lenino Polacy zadali Niemcom duże straty – ok. 1500 żołnierzy niemieckich zginęło, a 326 dostało się do niewoli. To trzy razy więcej, niż straty własne! Warto przy tym zauważyć, iż pierwszy i ostatni raz w tej wojnie władze ZSRR uhonorowały troje Polaków tytułami Bohaterów Związku Radzieckiego. Wśród odznaczonych była kobieta, Aniela Krzywoń, oraz Wacław Wysocki i Juliusz Hibner. Pamięć historyczna w Rosji i na całym wschodzie jest ciągle żywa, weterani cieszą się szacunkiem i uznaniem. Pamiętane jest tam polsko-radzieckie braterstwo broni.

 
Niestety w obecnej polskiej rzeczywistości bywa różnie z pamięcią o czynie zbrojnym żołnierzy idących ze Wschodu. A przecież Prezydent Lech Kaczyński pamiętał o żołnierzach spod Lenino. Wielokrotnie składał im hołd podkreślając ich gorący patriotyzm i ofiarną służbę. W 2009 roku szef BBN, Aleksander Szczygło, wygłosił przemówienie, które powinno obowiązywać i dziś: -W naszej historii jest miejsce dla wszystkich, dla których niepodległa Rzeczpospolita była i jest dobrem najwyższym. Dlatego w jednym szeregu należy wymieniać tych, którzy walczyli z dwoma okupantami w 1939 r., działających w konspiracji oraz idących ze Wschodu i z Zachodu.
 
Również prezydent Andrzej Duda w ubiegłym roku na cmentarzu wojennym w Siekierkach podkreślał, że krew przelana za ojczyznę jest jedna i nie wolno dzielić tych, którzy za nią polegli.
 
Jakże zupełnie inne były słowa Sławomira Cenckiewicza, który stwierdził: -Żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego „nie są Wojskiem Polskim” , a ich szlak bojowy „nie jest częścią historii oręża polskiego.
 
Jednak  zgromadzeni na uroczystości złożyli świadectwo pamięci, że żyją jeszcze nieliczni weterani tego wojska, które spełniło swój patriotyczny obowiązek.
 
 
Następnie okolicznościowy głos zabrali: prof. dr hab. Zbigniew WIKTOR oraz ppłk mgr Jan TEODORCZYK, który wręczył płk Wacławowi SAWICKIEMU ziemię spod Lenino, a on podziękował organizatorom za przygotowanie tak ważnej uroczystości. Do podziękowań przyłączył się dr Paweł WRÓBLEWSKI, który podzielił się też własnymi refleksjami rocznicowymi. Uroczystość stała się okazją do podziękowania za aktywność społeczną, szczególnie w popularyzowaniu tradycji i historii Wojska Polskiego. Przewodniczący Paweł WRÓBLEWSKI i dyrektor Dominik KŁOSOWSKI wręczyli Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie, mgr Bożena LATOS – dyrektor SP nr 10 w Lubinie, mgr Renata KALUS – nauczycielka SP nr 10 w Lubinie, mgr Grażyna MYŚKÓW – wychowawca w świetlicy środowiskowej Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ppor. ZS Krzysztof TARAS – prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, wiceprezes Zarządu Rejonowego LOK w Głogowie, ppor. Jerzy PIEKARCZYK - działacz Oddziału Wałbrzyskiego ZWiRWP.
 
 
Prezes płk Krzysztof MAJER wręczył odznaczenia związkowe, które otrzymali: Krzyż Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku - mgr Henryk RUSEWICZ, mgr Kazimierz FURTAK, chor. ZS Kazimierz KOŁODZIEJ, ppor. ZS Jerzy SZCZEŚNIAK, ppor. ZS Antoni PIOTROWSKI, por. mgr Stanisław PSTROWSKI, ppor. ZS Piotr BUDZYŃSKI; Krzyż Pamiątkowy 2 Armii WP - ppłk mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, hm. Marek STOCHMIAŁEK, st. chor. szt. Jerzy SZUL, plut. ZS Stanisław BOBOWIEC, ppłk ZS Ludwik NOWACKI, kpt. ZS mgr Andrzej KOŁPA, kpt. ZS Jerzy NAGODA; Polski Czarny Krzyż klasy III - mjr PDS Jan DRAJCZYK, mjr PDS Henryk JAGINTOWICZ, płk PDS Ryszard ZŁOCIŃSKI, a Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK “Szlak 2 Armii WP” odebrał płk prof. dr hab. Józef KUSIAK.
 
 
Następnie kapelani wojskowi odmówili modlitwę ekumeniczną w intencji poległych polskich żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, związków oraz stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia, Lubina, Głogowa, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Świdnicy i Strzelec Opolskich. Wartę honorową wystawił  Hufiec ZHP Wrocław Południe, a towarzyszyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia i Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego z Lubina, Koła Miejskiego ZKRPiBWP z Lubina oraz oddziałów ZWiRWP z Wałbrzycha i Dzierżoniowa.
 
 
płk (s) mgr Krzysztof MAJER
generał ZS „Strzelec” RP;
redakcja POWP
Foto: st. chor. szt. Andrzej NAWROT, mjr PDS Jan DRAJCZYK

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach