Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.10.2018
Inauguracja Roku Akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 2018/2019
29 września br. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. W Inauguracji Roku Akademickiego udział wziął Kapelan Krajowy Strażaków o. ihumen por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk).


Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP była ceremonia Ślubowania strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. mgr. inż. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Rektor – Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.
 
Słowa ślubowania wypowiedziało 91 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz osób zakwalifikowanych na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej, oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
 
 
Odczytano list okolicznościowy Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Wykład inauguracyjny, dotyczący m.in. obrony terytorialnej, wygłosiła dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP.
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych: Poseł na Sejm RP Andrzej Melak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Świderka, Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.
 
 
Uroczystą oprawę artystyczną zapewniły Chór „Schola Cantorum Maximilianum” i Orkiestra OSP Nadarzyn.
 
 
Autor: ks. ihum. ppor. rez. Sergiusz (Matwiejczuk)
Zdjęcia: SGSP


 

foto
+
Boże Wielki, Który Narodowi Polskiemu, Boga miłującemu, zwróciłeś wolność i niepodległość Ojczyźnie naszej, w tym radosnym i uroczystym dniu - Święta Niepodległości, wzmocnij Ojczyznę naszą, ześlij jej pokój i nas wszystkich złącz w miłości...
 
/z modlitwy za Ojczyznę na Dzień Niepodległości/
+