Ordynariat Prawosławny
Aktualności
29.10.2018
Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki
W piątek, 19 października br. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki zorganizowane przez Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego RSZ.
 

Tradycyjnie w październiku w Wojsku Polskim obchodzone jest Święto Wojsk Łączności i Informatyki – święto łącznościowców i informatyków, dla których służba na rzecz utrzymywania stałej łączności jest nie tylko obowiązkiem, ale zaszczytem i honorem. Uroczystość ta przypada na 18 października, w rocznicę utworzenia pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją w 1558 roku.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Zegrzu w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej wojsk łączności i informatyki oraz poległych na misjach poza granicami kraju.
 


Następnie zaproszeni goście uczestniczyli w sympozjum szkoleniowym podczas którego przedstawione zostały zasadnicze zrealizowane zadania w ostatnim czasie m.in. formowanie nowych jednostek wojsk łączności, polskich kontyngentów wojskowych, współdziałanie w ramach NATO, wdrażanie nowych systemów dowodzenia, zabezpieczenie ćwiczeń i szkoleń.  Omówione były także wyzwania stające przed Wojskami Łączności i Informatyki – zapewnienie zdolności SZ RP w zakresie wymiany informacji w koalicji i PKW, integracji systemów i sprzętu wojskowego w C4ISR, dowodzenia oraz wsparcia dowodzenia. Na sympozjum zaprezentowana była również organizacja wsparcia teleinformatycznego ćwiczeń w oparciu o PMN 2.0.

Następnie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od złożenia meldunku Szefowi Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - Zastępcy Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Stefanowi Mordaczowi przez Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego RSZ płk. dypl. Zygmunta Malca.
 


W trakcie uroczystego apelu wręczone zostały liczne wyróżnienia nadane przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP. Wielu zasłużonych łącznościowców i informatyków otrzymało także urlopy nagrodowe, listy gratulacyjne czy też pochwały.

Na zakończenie uroczystości obyła się defilada pododdziałów oraz przybyłych pocztów sztandarowych. Obchody zabezpieczała Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych ze sztandarem batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w uroczystości wziął udział ks. mjr Łukasz Godun (dop. POWP).
 
 
 

źródło: tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran; https://cslii.wp.mil.pl

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach