Ordynariat Prawosławny
Aktualności
06.11.2018
Roczna odprawa kadry Prawosławnego Ordynariatu WP
5 listopada w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się roczna odprawa sprawozdawczo - zadaniowa pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.
 
Odprawa rozpoczęła się molebnem - nabożeństwem przyzywającym łaskę Ducha Świętego przed rozpoczęciem wszelkiego dobrego dzieła. Modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Władyce asystowali: ks. płk. rez. Michał Dudicz, ks. płk. rez. Mikołaj Hajduczenia oraz protodiakon Eugeniusz Skowroński.
 
W odprawie wzięli udział kapelani wojskowi, Straży Granicznej oraz naczelni kapelani: Policji i Straży Pożarnej.
 
 
Jako pierwszy podczas plenarnego spotkania głos zabrał arcybiskup Jerzy. W swoim słowie przywitał zgromadzonych, po czym w sposób szczególny wskazał na przełomowy moment bieżącego roku, tj. oddanie do użytku nowej siedziby oraz powołanie centralnej parafii wojskowej pw. Św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie wraz z nową świątynią. Ekscelencja odniósł się do pracy kapelanów i pracowników administracji, dziękując im za ich poświęcenie i trud związany z pracą duszpasterską w wojsku oraz codziennymi obowiązkami zabezpieczającymi w szerokim aspekcie logistykę funkcjonowania instytucji.
 
Uczestnicy zebrania pomodlili się również w intencji duszy zmarłego kapelana: ks. płk. prof. Mariana Bendzy.
 
Ważnym punktem posiedzenia było omówienie udziału ordynariatu prawosławnego w przyszłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych (IMCCC-2019), która odbędzie się w Krakowie w dniach 28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
 
 
Ekscelencja odniósł się również do organizacji pracy kapelańskiej w nowej strukturze Sił Zbrojnych RP - Wojskach Obrony Terytorialnej. Budowanie od podstaw opieki duszpasterskiej w strukturach WOT zostało powierzone ks. dziekanowi kpt. Tomaszowi Paszko.
 
Podczas spotkania został ustalony wstępny termin rekolekcji wielkopostnych oraz ćwiczeń poligonowych.
 
 
Kolejno głos zabierali wyznaczeni pracownicy i kapelani. Zastępca ordynariusza, ks. płk Aleksy Andrejuk dokonał analizy i podsumowania działań związanych z organizacją oraz przebiegiem 23. Pieszej Pielgrzymki Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę. Z ramienia Prawosławnego Dekanatu Straży Granicznej głos zabrał dziekan, ks. mjr SG Adam Weremiejewicz. Z krótkim wystąpieniem zwrócił się do zebranych dziekan WOT, ks. kpt. Tomasz Paszko, który przybliżył pokrótce charakterystykę funkcjonowania nowej formacji.
 
Naczelny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot wypowiedział się nt. posługi kapelanów tej formacji. Wspomniał o pierwszym prawosławnym kapelanie śp. ks. mjr Wiktorze Romanowskim jako autorytecie. Docenił dotychczasową pracę wszystkich podległych mu kapelanów oraz zakomunikował chęć organizacji przyszłorocznej uroczystości związanej z obchodami 100-lecia istnienia polskiej Policji.
 
 
Krajowy kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ks. ihumen Sergiusz (Matwiejczuk) przygotował prezentację dotyczącą służby duszpasterskiej wśród strażaków, jej rozwoju i specyfiki dnia codziennego.
 
Na koniec Ekscelencja podsumowując odprawę podziękował wszystkim zebranym za przybycie i przygotowanie sprawozdań. Osobne podziękowania zostały skierowane w stronę dyrygentów i członków chórów ordynariatu, za koncerty i zapewnianie oprawy liturgicznej podczas uroczystości związanych z bieżącą działalnością POWP.
 
 
W ramach ostatniego punktu odprawy, wolnych wniosków, głos zabrał ks. płk Eugeniusz Bójko przybliżając zebranym informację o najbliższych inicjatywach powołanej w październiku parafii cywilno – wojskowej we Wrocławiu.
 
Przedstawiono również kalendarium dotyczące przewodniczenia przez Jego Ekscelencję świątecznym nabożeństwom w poszczególnych parafiach wojskowych.
 
Odprawa zakończyła się modlitwą do Bogurodzicy oraz arcypasterskim błogosławieństwem.
 
 
 
redakcja POWP
foto: ks. mjr Łukasz Godun, Gabriel Masalski

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach