Ordynariat Prawosławny
Aktualności
04.11.2018
Rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza
W piątek 2 listopada br. minęło 93 lata od sprowadzenia do Warszawy trumny z ciałem bezimiennego bohatera oraz utworzenia, w 1925 roku Grobu Nieznanego Żołnierza pod arkadami Pałacu Saskiego.
 
Z tej okazji, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczystość z udziałem m.in. J.E. Edgara Ghazaryana ambasadora Republiki Armenii w RP, ministra Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także generałów i oficerów Wojska Polskiego. Obecni byli również dowódcy jednostek wojskowych podległych DGW oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej stołecznego garnizonu.
 
Uroczystość rozpoczęła się od przybycia gen. bryg. Roberta Głąba, dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała hymn RP, a następnie żołnierze Pułku Reprezentacyjnego WP dokonali zmiany posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 
Gości przywitał dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania monumentu o bezimiennym bohaterze i wspomniał żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełniących przy nim wartę. Po wystąpieniu okolicznościowym dowódcy, oficer Pułku odczytał akt ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza, a Kompania Reprezentacyjna WP oddała salwę honorową.
 
 
Podczas ceremonii gen. bryg. Robert Głąb odczytał list okolicznościowy od Mariusza Błaszczaka, ministra Obrony Narodowej. Głos zabrał również Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Delegacje złożyły także kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
 
Punktem kulminacyjnym uroczystości była defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz pododdziału klas wojskowych z 1 LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, a także pocztu sztandarowego ze 125 LO im. Waldemara Milewicza w Warszawie.
 
Delegacje złożyły także kwiaty przed tablicą upamiętniającą Jadwigę Zarugiewiczową – Ormiankę polskiego pochodzenia, która 29 października 1925 r., na Cmentarzu Obrońców Lwowa, wskazała na jedną z wykopanych trumien ze spoczywającym w niej niezidentyfikowanym żołnierzem. Prochy tego żołnierza spoczywają do dziś pod arkadami Pałacu Saskiego.
 
 
Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w uroczystościach uczestniczył ks. ppor. SG Piotr Nestoruk (dop. POWP).
 

źródło: tekst i zdjęcia: www.dgw.wp.mil.pl

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach