Ordynariat Prawosławny
Aktualności
12.11.2018
Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Białymstoku
11 listopada br. w Białegostoku odbyły się wojewódzkie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, w 100. rocznicę jej odzyskania.


W dniu Narodowego Święta Niepodległości Boską Liturgię celebrował JE Jakub, arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście duchowieństwa Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, kapelana wojewódzkiego Policji ks. mitrata Anatola Konacha, proboszcza Prawosławnej Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ks. prot. Marka Ławreszuka oraz kapelana miasta Białegostoku i powiatu białostockiego straży pożarnej ks. Piotra Borowika.
 
 
Centralne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki, w Białymstoku. Oprócz władz państwowych i samorządowych w uroczystościach udział wzięli: JE Jakub, arcybiskup Białostocki i Gdański, JE Andrzej, biskup supraski oraz księża kapelani: krajowy Straży Pożarnej - o. ihum. por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk), wojskowy - ks. prot. ppłk Andrzej Jakimiuk, Izby Administracji Skarbowej ks. prot. Piotr Augustyńczuk oraz miasta Białegostoku i powiatu białostockiego Straży Pożarnej ks. Piotr Borowik.
 
 
Podczas uroczystości w ramach Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wśród odznaczonych medalami państwowymi został wyróżniony o. ihum. por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk), który decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymał brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.
 

autor: o. ihum. por. rez. Sergiusz (Matwiejczuk)
zdjęcia: Michał Grzybek


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *