Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.11.2018
Święto Wojskowego Centrum Geograficznego
Kadra WCG zebrała się w dniu święta swojej jednostki w wojskowej cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w Prawosławnym Ordynariacie WP, aby złożyć Bogu dziękczynienie za służbę i prosić o łaski na przyszłość.
 
15 listopada br., dokładnie w dniu uroczystych obchodów święta Wojskowego Centrum Geograficznego, liczna reprezentacja kadry pod przewodnictwem Szefa Wojskowego Centrum Geograficznego, płk. Roberta Jaroszuka, zebrała się w katedralnej świątyni wojskowej, oddając się dziękczynnej modlitwie i duchowej refleksji.
 
Nabożeństwu przewodniczył Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk oraz kapelani: ks. ppor. SG Piotr Nestoruk, ks. mjr Łukasz Godun, ks. kpt. Tomasz Paszko. Modlitewny nastrój w oprawie chóralnej zapewnił parafialny chór pod dyr. lektora ppor. rez. Tomasza Pieczarki.

 
Znamienną podczas uroczystości była obecność Szefa Biura Poselskiego, Janusza Włodzimierza Prędkiego, który od lat jest wielkim orędownikiem i przyjacielem wojskowej rodziny geografów i kartografów. Pan Prędki w szerokim zakresie wspiera działania Centrum i jest jednym z inicjatorów wieloletniej już tradycji organizowania świątecznego nabożeństwa w intencji WCG w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego.
 
Podczas nabożeństwa została przeczytana perykopa ewangeliczna według Ewangelisty Mateusza: "Proście, a będzie wam dane...". Wielkorotnie, podczas ektenii i modlitw, zostały zanoszone dziękczynienia za wolnośc naszej Ojczyzny, męstwo i odwagę dowódców i żołnierzy oraz zdrowie i pomyślność kadry Wojskowego Centrum Geograficznego.
 
 
Na zakończenie nabożeństwa, oddano modlitewny hołd tragicznie zmarłemu śp. arcybiskupowi gen. dyw. dr. Mironowi Chodakowskiemu, złożono kwiaty i zapalono lampiony pod tablicą pamięci zmarłego ordynariusza wojskowego.
 
W słowie końcowym ks. płk Andrejuk podzielił się z zebranymi refleksją na czytanie ewangeliczne oraz na ręce Szefa WCG płk. Jaroszuka złożył okolicznościowe życzenia w imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Pułkownik Robert Jaroszuk oraz Pan Janusz Prędki również zabrali głos; podziękowali duchownym za uroczystą oprawę i modlitwę.
 
 
Spotkanie zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia oraz spotkanie przy kawie.
 
 
 
ks. mjr Łukasz Godun
foto. arch. WCG


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *