Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.11.2018
Święto Wojskowego Centrum Geograficznego
Kadra WCG zebrała się w dniu święta swojej jednostki w wojskowej cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w Prawosławnym Ordynariacie WP, aby złożyć Bogu dziękczynienie za służbę i prosić o łaski na przyszłość.
 
15 listopada br., dokładnie w dniu uroczystych obchodów święta Wojskowego Centrum Geograficznego, liczna reprezentacja kadry pod przewodnictwem Szefa Wojskowego Centrum Geograficznego, płk. Roberta Jaroszuka, zebrała się w katedralnej świątyni wojskowej, oddając się dziękczynnej modlitwie i duchowej refleksji.
 
Nabożeństwu przewodniczył Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk oraz kapelani: ks. ppor. SG Piotr Nestoruk, ks. mjr Łukasz Godun, ks. kpt. Tomasz Paszko. Modlitewny nastrój w oprawie chóralnej zapewnił parafialny chór pod dyr. lektora ppor. rez. Tomasza Pieczarki.

 
Znamienną podczas uroczystości była obecność Szefa Biura Poselskiego, Janusza Włodzimierza Prędkiego, który od lat jest wielkim orędownikiem i przyjacielem wojskowej rodziny geografów i kartografów. Pan Prędki w szerokim zakresie wspiera działania Centrum i jest jednym z inicjatorów wieloletniej już tradycji organizowania świątecznego nabożeństwa w intencji WCG w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego.
 
Podczas nabożeństwa została przeczytana perykopa ewangeliczna według Ewangelisty Mateusza: "Proście, a będzie wam dane...". Wielkorotnie, podczas ektenii i modlitw, zostały zanoszone dziękczynienia za wolnośc naszej Ojczyzny, męstwo i odwagę dowódców i żołnierzy oraz zdrowie i pomyślność kadry Wojskowego Centrum Geograficznego.
 
 
Na zakończenie nabożeństwa, oddano modlitewny hołd tragicznie zmarłemu śp. arcybiskupowi gen. dyw. dr. Mironowi Chodakowskiemu, złożono kwiaty i zapalono lampiony pod tablicą pamięci zmarłego ordynariusza wojskowego.
 
W słowie końcowym ks. płk Andrejuk podzielił się z zebranymi refleksją na czytanie ewangeliczne oraz na ręce Szefa WCG płk. Jaroszuka złożył okolicznościowe życzenia w imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Pułkownik Robert Jaroszuk oraz Pan Janusz Prędki również zabrali głos; podziękowali duchownym za uroczystą oprawę i modlitwę.
 
 
Spotkanie zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia oraz spotkanie przy kawie.
 
 
 
ks. mjr Łukasz Godun
foto. arch. WCG


 

foto
WIELKI POST
 Pokajanija otwierzi mi dwieri...