Ordynariat Prawosławny
Aktualności
21.11.2018
Święto wojskowej parafii w Ciechocinku
17 listopada br. odbyły się uroczystości poświęcone czci świętego Arcystratega Bożego Michała, patrona cerkwi garnizonowej w Ciechocinku. Świętej Liturgii przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy (Pańkowski).
 
Wojskowemu ordynariuszowi podczas Boskiej Liturgii asystowali kapelani oraz diakon. Na modlitwę przybyli przedstawiciele lokalnych struktur wojska, służb mundurowych oraz władz samorządowych. Podniosłego charakteru oraz odpowiedniej rangi uroczystości nadał poczet sztandarowy wystawiony przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu.
 
W świątyni powitał wszystkich nowy proboszcz ciechociński ks.prot. mjr Mirosław Kuczyński i zaprosił do wspólnej modlitwy. W geście wielkiego uznania za wieloletnią pracę na rzecz  parafii, wręczył on swojemu poprzednikowi ks. mitratowi płk. rez. Mikołajowi Hajduczeni pamiątkowy krzyż kapłański.
 
 
W trakcie liturgii arcybiskup Jerzy wzniósł szczególne modlitwy za Ojczyznę w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
 
Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. prot. mjr Łukasz Godun, który przedstawił prawosławną angelologię i przybliżył rolę anioła stróża.
 
Święto upiększył w walory wokalne śpiew kameralnego prawosławnego chóru męskiego.
 
 
Na koniec ceremonii głos zabrał arcybiskup Jerzy, który pogłębił teologiczną refleksję wynikającą ze święta. Ekscelencja podkreślił znaczenie cerkwi w Ciechocinku dla Prawosławnego Ordynariatu WP, a także przedstawił szerzej wszystkim zgromadzonym postać księdza Mirosława - nowego proboszcza. Ordynariusz skierował słowa podziękowania pod adresem proboszcza za włożony trud podczas organizowania święta oraz codzienną służbę, a także podziękował uczestnikom za przybycie i wspólną modlitwę.
 
 
Jako ostatni przemawiał proboszcz parafii dziękując władyce za obecność i przewodniczenie religijnym uroczystościom. Ksiądz Mirosław, przyłączając się do słów arcybiskupa, akcentował swoją wdzięczność wszystkim zgromadzonym na modlitwę oraz życzył wielu duchowych sił, a także nieustannej opieki niebieskiego orędownika.
 
 
ks. kpt. Tomasz Paszko
foto. arch. PPW w Ciechocinku

 

foto
Wprowadzenie Najświętszej

Bogurodzicy do świątyni
21.XI/4.XII