Ordynariat Prawosławny
Aktualności
25.11.2018
Ślubowanie pierwszoklasistów w Liceum Ogólnokształcącym Lotnictwa
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego podczas tych uroczystości reprezentował ks. ppłk Jan Kot.

W wyjątkowym roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, roku stulecia wojskowego lotnictwa polskiego, uczniowie klasy pierwszej przystąpili do ślubowania na sztandar szkoły. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Loretańskiej, sprawowana w intencji całej społeczności szkolnej. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz Radzik.
 
Część oficjalna odbyła się w Klubie Uczelnianym Lotniczej Akademii Wojskowej. Tradycyjnie słowa przyrzeczenia uczniowie wypowiedzieli w obecności rodzin i zaproszonych gości. Dyrektor szkoły ppłk Andrzej Jaworski podkreślił, że swoją obecnością nie tylko nadali szkolnej uroczystości nadzwyczajną rangę, ale także okazali sympatię i wsparcie dla misji szkoły.
 
Na tym niezwykłym wydarzeniu obecni byli między innymi: Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty wicekurator Eugeniusz Pelak wraz z wizytatorem Marcinem Rybickim, wnuczka Franciszka Żwirki, patrona szkoły, Ewa Żwirko-Niwińska, Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka. Wśród gości znaleźli się także: reprezentujący 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego płk Waldemar Cyran, Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich LAW płk Adam Wetoszka, płk pil. Piotr Iwaszko (absolwent Liceum Lotniczego) reprezentujący Inspektorat Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ oraz Dowódcę 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W uroczystości brali również udział dowódcy i przedstawiciele jednostek wojskowych oraz sympatycy szkoły i jej absolwenci.
 
 
Ceremonię ślubowania prowadził zastępca ds. wychowawczych ppłk Wiesław Chwaściński, a słowa przysięgi uczniowie powtarzali za dyrektorem szkoły ppłk. Andrzejem Jaworskim. Do uroczystości licealiści przygotowywali się niemalże od pierwszych dni pobytu w szkole: zasady musztry szlifowali pod opieką kierownika internatu mjr. Mirosława Bujnika i wychowawcy mjr. Krzysztofa Kaliszczuka. Po złożeniu przyrzeczenia pierwszoklasiści porywająco zaśpiewali Marsz Lotników oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Dęblinie, pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty. Dodatkowo wykonali wiązankę pieśni żołnierskich, którą zadedykowano rodzinom pierwszoklasistów.
 
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, to także dzień, w którym dyrektor szkoły przyznaje nagrody i wyróżnienia uczniów za ich szczególne osiągnięcia. Po ich wręczeniu, głos zabrał dyrektor szkoły, który w swoim przemówieniu nawiązał do piosenki „Bądź pilotem”, autorstwa kpt. rez. pil. Andrzeja Wiejaka, odtworzonej przed rozpoczęciem uroczystości. Gratulacje i życzenia powodzenia w obranej drodze kształcenia dla ślubujących uczniów przekazali w przemówieniach także: Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, wicekurator Eugeniusz Pelak oraz wnuczka patrona szkoły Ewa Żwirko-Niwińska. 
 
 
W imieniu uczniów, młodszych kolegów, w gronie licealistów powitał przewodniczący samorządu uczniowskiego Emil Rutkowski
 
 
Źródło: http://lotnik.wp.mil.pl, Damian Kot

 

foto
Wprowadzenie Najświętszej

Bogurodzicy do świątyni
21.XI/4.XII