Ordynariat Prawosławny
Aktualności
02.12.2018
Warszawa: promocja oficerska żołnierzy rezerwy
2 grudnia br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja 160 żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Błogosławieństwa nowo promowanym podporucznikom udzielili kapelani trzech ordynariatów.


Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, witając gości przybyłych na ceremonię podkreślił, że dzień ten z pewnością pozostanie w sercach i pamięci głównych bohaterów, promowanych żołnierzy rezerwy.

Aktu promocji dokonali: gen. dyw. Adam Joks – zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. pilot Jan Śliwka - I zastępca dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. dyw. pilot Tadeusz Mikutel – zastępca dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

List od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej odczytał gen. dyw. Adam Joks.
 

Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defilada wszystkich pododdziałów na czele z dowódcą uroczystości, ppłk Sebastianem Cichoszem z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Defiladę zamknęła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
 
Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP błogosławieństwa po ślubowaniu oficerskim udzielił ks. mjr Łukasz Godun (dop. POWP).
 
 
na podst.: http://dgw.wp.mil.pl
Fot.: st. chor. Piotr Ziętka /DGW/

 

foto
Wprowadzenie Najświętszej

Bogurodzicy do świątyni
21.XI/4.XII