Ordynariat Prawosławny
Aktualności
02.01.2019
Ordynariat: ruch służbowy
Komunikat kancelarii Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego o dekretach Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Arcybiskupa JERZEGO (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.
 
 
 
 
 
 
 

 


Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Arcybiskup JERZY (Pańkowski)
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

*** Dekanat Wojsk Obrony Terytorialnej

  • Dekretem nr 2/19 z dn. 02.01.2019 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. Grzegorza CEBULSKIEGO kapelanem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lutego 2019 r.
  • Dekretem nr 3/19 z dn. 02.01.2019 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. mjr. SG Adama WEREMIJEWICZA kapelanem 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lutego 2019 r.
 

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach