Ordynariat Prawosławny
Aktualności
02.01.2019
Ordynariat: ruch służbowy
Komunikat kancelarii Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego o dekretach Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Arcybiskupa JERZEGO (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.
 
 
 
 
 
 
 

 


Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Arcybiskup JERZY (Pańkowski)
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

*** Dekanat Wojsk Obrony Terytorialnej

  • Dekretem nr 2/19 z dn. 02.01.2019 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. Grzegorza CEBULSKIEGO kapelanem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lutego 2019 r.
  • Dekretem nr 3/19 z dn. 02.01.2019 r., z uwagi na potrzeby duszpasterstwa wojskowego, mianował ks. mjr. SG Adama WEREMIJEWICZA kapelanem 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, z dniem 1 lutego 2019 r.
 


 

foto
WIELKI POST
 Pokajanija otwierzi mi dwieri...