Ordynariat Prawosławny
Aktualności
18.01.2019
Wigilia Objawienia Pańskiego
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy dokonał obrzędu Wielkiego Poświęcenia Wody (Agiasmy) w wigilię święta Teofanii w cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie.
 
W wigilię Chrztu Pańskiego w katedralnej cerkwi Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, były odprawione Królewskie Godziny Kanoniczne, św. Liturgia Bazylego Wielkiego oraz obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody. Władyce Jerzemu asystowali księża kapelani.
 
Wigilia święta Chrztu Pańskiego (Objawienia) przypada w przeddzień święta (5/18 stycznia) na zakończenie "świątek" - okresu bożonarodzeniowego, w którym nie obowiązuje post.
 

Z uwagi na istotę święta Kościół ustanowił ten dzień, podobnie jak przed Bożym Narodzeniem, jako postny. Liturgicznie dzień rozpoczyna się o drugiej godzinie dnia (8.00) nabożeństwem Królewskich Godzin Kanonicznych. Następnie mamy do czynienia z wieczernią, która rozpoczyna Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Całość kończy się obrzędem Wielkiego Poświęcenia Wody (Agiasmy). To szczególny moment wspomnienia ewangelicznego wydarzenia, jakim było pogrążenie wcielonego Boga Chrystusa w wodach Jordanu, które Kościół interpretuje jako archetyp naszego mistycznego obmycia z grzechów oraz oświęceniem samej wody, jako symbolu natury.
 

Według Typikonu jerozolimskiego Hagiasma powinna się odbywać dwukrotnie - w wigilię oraz samo święto Objawienia. Poświęconą w ten sposób wodę wierni zabierają do swoich domów i pożywiają się nią z wiarą ku zbawieniu przez cały rok.
 
 
red. ks. mjr Łukasz Godun; oprac. Tomasza Sulimy za: www.cerkiew.pl
foto: lekt. Gabriel Masalski, lekt. ppor. rez. Tomasz Pieczarka

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach