Ordynariat Prawosławny
Aktualności
03.02.2019
IMCCC - 2019
XXX Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych. Kraków, 28.01-01.02.2019 r.
W bieżącym roku, to właśnie trzem polskim ordynariatom, przypadła w udziale organizacja jubileuszowej 30. Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych (International Military Chiefs of Chaplains Conference).
 
Tegorocznej konferencji przyświecało motto: „Duszpasterstwo wojskowe: między chwałą przeszłości a wyzwaniami przyszłości” W konferencji wzięło udział ponad stu kapelanów wielu religii i wyznań z kilkudziesięciu krajów świata.
 
 
Głównym organizatorem dorocznych konferencji wojskowych jest Międzynarodowa Konferencja Szefów Kapelanów Wojskowych (International Military Chiefs of Chaplains Conference – IMCCC), która funkcjonuje przy Dowództwie Europejskim Stanów Zjednoczonych – EUCOM.
Z ramienia POWP w konferencji wziął udział J.E. arcybiskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Ekscelencji asystowali dwaj kapelani: ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk, Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, Dziekan Dowództwa Genralnego RSZ oraz ks. mjr Łukasz Godun, Proboszcz Katedry Prawosławnej Parafii Wojskowej w Warszawie, Dziekan Żandarmerii Wojskowej.
 
 
Przybyłych kapelanów witali trzej ordynariusze wojskowi: Biskup Polowy Józef Guzdek, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy abp Jerzy (Pańkowski), Naczelny Ewangelicki Biskup Wojskowy Mirosław Wola. W ceremonii otwarcia konferencji wziął udział gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
Rokroczne spotkania są świadectwem oddanej pracy na rzecz środowiska wojska, ale równocześnie pozwalają na wymianę poglądów, doświadczeń, a także są dobrą okazją do wyjaśnienia drogą harmonicznego dialogu wielu kwestii dotyczących podejścia do wiary oraz rzemiosła wojskowego. Podkreślił to kapelan Naczelnego Dowództwa Wojsk Amerykańskich w Europie płk Dawid L. Carr: „wiara ma kluczowe znaczenie dla budowania wielu wartości w społeczeństwie”. – Jako kapelani, posiadamy wyjątkowe kwalifikacje, aby bronić wiary wśród naszych żołnierzy. Jesteśmy tymi, którzy zaszczepiają w naszych siłach zbrojnych zasadę, że wiara pomaga czynić narody silniejszymi. Wiara pomaga też uczynić naszych żołnierzy odpornymi i skutecznymi w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa”.
 
 
Konferencja rozpoczęła się od wykładu gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego na temat „Bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO” (The Safity situation along the eastern flank of NATO).  Drugie wystąpienie na temat Pastoral care and leadership to our Chaplains and their Commanders (Opieka duszpasterska i kierownictwo kapelanów i ich dowódców) wygłosił gen. Loren Reno. Kolejny wykład wygłosił gen. dyw. Piotr Patalong na temat: „Polish Armed Force in International Operations. Chaplains role and contribution” (Wojsko Polskie w operacjach międzynarodowych. Rola i wkład kapelanów wojskowych).
 
 
W ramach konferencji oprócz sesji wykładów, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, a także zwiedzanie Katedry Wawelskiej, zabytków Krakowa i kopalni soli w Wieliczce.
 
 
Ponadto, grupa prawosławnych kapelanów odwiedziła cerkiew prawosławnej parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Krakowie. Ksiądz proboszcz prot. Jarosław Antosiuk przybliżył duchownym historię i współczesne życie parafii, udostępnił cerkiew do modlitwy oraz świętości do oddania im czci.
 
 
Podczas nabożeństwa ekumenicznego refleksję opartą na czytaniu z Księgi Mądrości (Mdr 6,12-15) wygłosił abp Jerzy (Pańkowski). Podkreślił w niej, że mądrość ma duchowe korzenie i jest darem od Boga, jednocześnie ta mądrość ma nas do Boga prowadzić. Zwrócił uwagę, że kiedy człowiek rozpoznaje niezwykłą mądrość Boga zaczyna Go kochać i jednocześnie nieustannie szuka Go w głębi swojego serca. – Dla takiego Boga, który jest niewyobrażalny dla ludzkiego umysłu i przez to prawdziwy, warto podjąć walkę, warto wcześnie wstawać w nocy, czuwać, odrzucać stare przyzwyczajenia, marzenia, nadzieje, myśli, warto walczyć i przez ten Boży wysiłek być wprowadzonym w życie Boga – powiedział.
 
 
W uroczystym zakończeniu IMCCC-2019 wziął udział gen. bryg. Jan Dziedzic.
 
W konferencji wzięło udział ponad 100 kapelanów różnych religii i Kościołów. Wydarzenie zorganizowały polskie duszpasterstwa wojskowe: rzymskokatolickie, prawosławne i ewangelickie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach IMCCC, działającej w ramach EUCOM.

Od 1990 r. kapelani wojskowi spotykają się (co roku w innym kraju) w ramach IMCCC celem wymiany doświadczeń. Do organizowania konferencji zapraszane są duszpasterstwa poszczególnych państw, wchodzące w skład IMCCC. Polska była po raz drugi gospodarzem konferencji. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1995 r. w Warszawie.
 
 

red. ks. mjr Łukasz Godun (POWP) oraz źródła za: ordynariat.wp.mil.pl (Krzysztof Stępkowski)
fot. Dawid Lipiński (za: ordynariat.wp.mil.pl); ks. mjr Łukasz Godun (POWP)

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/

Zapraszamy na kolonie dla dzieci w Cieplicach