Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.03.2019
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
Informacja rzecznika prasowego 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Podstawowe informacje:

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej funkcjonuje od 15 stycznia 2018 roku. W swoich strukturach posiada już ponad 120 żołnierzy zawodowej służby wojskowej oraz ponad 485 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.
W skład 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty (blp): 81 blp w Toruniu, 82 blp w Inowrocławiu, 83 blp w Grudziądzu.
Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest województwo kujawsko-pomorskie.
Dowódcą Brygady jest płk Krzysztof STAŃCZYK, doświadczony żołnierz, wielokrotny uczestnik misji zagranicznych. Kapelanem 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ksiądz mjr Mirosław KUCZYŃSKI, Proboszcz Wojskowej Parafii Prawosławnej w Ciechocinku (kontakt pod nr tel. 502 94 25 64).
 
 
Jakie są nasze zadania?

Nasze zadania w czasie wojny to ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi, które w wypadku konfliktu będą działać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W czasie pokoju skupiamy się na ochronie i obronie cywilnej ludności przed skutkami klęsk żywiołowych. Jesteśmy po to, aby służyć społeczeństwu w całym województwie kujawsko-pomorskim.
 
Kim są żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej?

Żołnierze TSW są przede wszystkim ludźmi pełnymi pasji i chęci do pokonywania codziennych trudności. To dobrze zmotywowani, ambitni i świadomi ochotnicy, którzy łącząc pracę zawodową ze służbą wojskową, dają świadectwo swojego zaangażowania. Głównym motywem podejmowania służby przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jest chęć działania na rzecz lokalnych społeczności.
 
Zawsze gotowi - by pomagać, zawsze blisko – by być tam gdzie zajdzie taka potrzeba.

Wsparcie lokalnych społeczności, nie tylko podczas sytuacji kryzysowych, jest wpisane w służbę każdego żołnierza WOT. Dlatego kujawsko-pomorscy Terytorialsi nie tylko włączają się w akcje społeczne, ale również sami je organizują.
Ważnym punktem działalności 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest także współpraca ze szkołami i uczelniami. W ramach planu współpracy, żołnierze Brygady cyklicznie prowadzą zajęcia w szkołach średnich o profilu mundurowym oraz na uczelniach wyższych.
 
 

por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej
tel. 885-330-816
e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym