Ordynariat Prawosławny
Aktualności
03.03.2019
Promocja oficerska żołnierzy rezerwy
W niedzielę 3 marca br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja oficerska żołnierzy rezerwy.
 
Promocji ponad 200 żołnierzy na pierwszy stopień oficerski dokonali gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Krzysztof Król, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
 
Ministra Obrony Narodowej reprezentował Marek Łapiński, sekretarz stanu w MON, który odczytał list szefa resortu obrony narodowej do promowanych żołnierzy.
 
Generał Głąb, witając uczestników uroczystości podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla promowanych żołnierzy, ale również dla ich bliskich.
 
Przygotowanie do samej uroczystości Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu gdzie promowani w przeddzień otrzymali patent oficerski.
 
Nowopromowanym błogosławieństwa udzielili kapelani trzech wyznań. Prawosławny Ordynariat reprezentował ks. płk Aleksy Andrejuk.
 
Wśród promowanych byli lektorzy Arkadiusz Romaniuk i Rafał Pagór.
 
 
Uroczystość zakończyła się ceremonią złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego. Następnie przez Plac Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji.
 
W sobotę 2 marca br., dzień przed uroczystą promocją, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, żołnierze rezerwy, wśród których byli lektorzy Arkadiusz Romaniuk oraz Rafał Pagór, otrzymali patenty oficerskie nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w tej uroczystości reprezentował ks. ppor. SG Piotr Nestoruk.
 

 
 
ks. płk Aleksy Andrejuk; ks. ppor. SG Piotr Nestoruk
fot.  lektor ppor. rez. Tomasz Pieczarka i strona DGW; kpt. Krzysztof Baran

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym