Ordynariat Prawosławny
Aktualności
02.04.2019
W Toruniu powstaje Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
Trwający od 2016 roku proces budowy piątego rodzaju Sił Zbrojnych jakim są Wojska Obrony Terytorialnej wskazał potrzebę utworzenia autonomicznej jednostki szkolnictwa wojskowego, która będzie stanowiła zaplecze dydaktyczne dla formacji.


Trwający od 2016 roku proces budowy piątego rodzaju Sił Zbrojnych jakim są Wojska Obrony Terytorialnej wskazał potrzebę utworzenia autonomicznej jednostki szkolnictwa wojskowego, która będzie stanowiła zaplecze dydaktyczne dla  formacji. Jej domeną będzie taktyka pododdziałów lekkich, charakterystyczna dla różnych rodzajów i form działań taktycznych. Potrzebę utworzenia centrum szkolenia potwierdziły wnioski ze spotkania dowódców i przedstawicieli formacji terytorialnych z 13 europejskich państw, które stało się początkiem Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej.
 
Działalność centrum szkolenia w pierwszym etapie budowania zdolności szkoleniowych będzie skupiona na  przygotowaniu żołnierzy do realizacji zadań w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej w funkcjach dowódczych
oraz instruktorsko - specjalistycznych, charakterystycznych dla formacji lekkiej piechoty. W miarę narastania zdolności dydaktycznych będzie włączenie w proces szkolenia przedstawicieli wszystkich państw wspomnianej już Europejskiej Inicjatywy.
Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej został płk Mariusz Miechowicz, któremu powierzono misję tworzenia struktur jednostki.  Swoim doświadczeniem wspiera go w działaniach ppłk Wojciech Kuncewicz, który objął stanowisko zastępcy komendanta.                
 
Gdzie wojsko tam i kapelani. Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP. Opiekę duszpasterską zapewnia Prawosławna Parafia Wojskowa w Ciechocinku (kontakt pod nr tel.502 94 25 64).


Tekst i fot. ppłk Wojciech Kuncewicz

 

foto
Święto
Chrztu Pańskiego
Objawienia Pańskiego