Ordynariat Prawosławny
Aktualności
19.04.2019
Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa
Jego Ekscelencja, arcybiskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy uczestniczył w dorocznym święcie Dowództwa Garnizonu Warszawa.


Dwieście dwadzieścia pięć lat temu, w okupowanym przez zaborcę warszawskim garnizonie ustanowiona została polska władza wojskowa. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 19 kwietnia obchodzone jest święto Dowództwa Garnizonu Warszawa. Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej uczcili je, podczas apelu na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
 
źródło: http://dgw.wp.mil.pl

 

foto
+
Nienawiść wznieca kłótnię,
miłość wszelki błąd ukrywa.
+
Na wargach rozumnego
jest mądrość,
a kij - na grzbiecie tego,
komu jej brak.
+
Mądrzy swą wiedzę gromadzą,
usta głupiego grożą zniszczeniem.
+
/Prz 10,12-14/