Ordynariat Prawosławny
Aktualności
17.05.2019
Centralne obchody Święta Straży Granicznej
W piątek 17 maja br. Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy (Pańkowski) w asyście ks. ppor. SG Piotra Nestoruka, wziął udział w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej, które odbyły się na dziedzińcu Belwederu w Warszawie.
 
Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył nominacje generalskie i mianował funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 5 nominacji generalskich. Stopień generała dywizji SG otrzymał Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. Po raz pierwszy w historii Straży Granicznej stopień generała brygady otrzymała kobieta - płk SG Wioleta Gorzkowska, Zastępca Komendanta Głównego SG ds. logistycznych. Na stopień generała brygady mianowani zostali także: płk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału SG, płk SG Robert Rogoz – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz płk SG Jacek Szcząchor - Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wręczył mianowanym generałom Straży Granicznej pamiątkowe szable generalskie.
 
Prezydent RP odznaczył również dziewięć osób: funkcjonariuszy SG i pracowników, Medalami Za Długoletnią Służbę oraz jednego funkcjonariusza SG Brązowym Krzyżem Zasługi.
 
Podczas uroczystości absolwenci kursu oficerskiego zostali promowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Straży Granicznej. Po uroczystej promocji nowo mianowanych oficerów głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda. - Składając gratulacje awansowanym i wyróżnionym wiem, że jesteście godnymi następcami swoich poprzedników. Dzięki wam granice Polski są bezpieczne, a nasz kraj wywiązuje się ze zobowiązań wobec partnerów z Unii Europejskiej. Dziękuję za to - powiedział Prezydent RP.
 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w swoim wystąpieniu nawiązął do misji zagranicznych, w których uczestniczą funkcjonariusze SG. - Jest czymś bardzo charakterystycznym, że jedna z waszych koleżanek, dziś awansowanych na pierwszy stopień oficerski, jest tego dnia na misji za granicami RP - powiedział Minister - Życzę Wam, żebyście zawsze szczęśliwie wracali ze służby.
 
- Chciałbym podkreślić wielką rolę, jaką odgrywacie w systemie bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Jesteście naszą chlubą - gratulował zebranym Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.
 
 
Centralne obchody Święta Straży Granicznej uświetniła defilada i prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.
 
W uroczystości udział wzięli: Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, szefowie służb podległych MSWiA, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych służb oraz duchowieństwa.
 

za: www.strazgraniczna.pl
fot: za: www.prezydent.pl

 

foto