Ordynariat Prawosławny
Aktualności
31.05.2019
Szkolenie poligonowe kapelanów
W dniach 27-31 maja br. w oparciu o bazę Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną księża kapelani POWP odbyli szkolenie poligonowe.
 
Już od pierwszych chwil pobytu w Kętrzynie, kapelani mogli się przekonać o gościnności i przychylności kadry jak i pracowników Centrum. Komendant CSSG przywitał Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, Jego Ekscelencję abp. Jerzego (Pańkowskiego), księży kapelanów oraz wyraził nadzieję, że pobyt w murach Centrum przyniesie nowe doświadczenia, a kapelani dowiedzą się znacznie więcej o funkcjonowaniu Straży Granicznej.
 
Księża w Sali Tradycji zapoznali się z zakresem zadań Straży Granicznej i strukturami organizacyjnymi Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Najbardziej interesujące było doświadczenie uczestnictwa w prezentacjach specjalistów i kadry szkoleniowej Centrum oraz bezpośredni kontakt ze sprzętem będącym w użyciu Straży Granicznej.
 
 
W 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej kapelani odbyli szereg zajęć teoretycznych i praktycznych, które dały obraz specyfiki życia Brygady: historii, tradycji, struktury i zadań na co dzień wykonywanych przez żołnierzy. Odbyło się również spotkanie z Dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Norbertem Iwanowskim oraz kadrą szkoleniową.
 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, tegoroczny pobyt na szkoleniu poligonowym, oprócz doświadczeń żołnierskich, dał możliwość na wymianę spostrzeżeń, jak i zacieśnienie więzów braterskich pomiędzy kapelanami oraz wymianę doświadczeń.
 


ks. mjr Łukasz Godun
foto: st. kpr. Bartek Grądkowski, ks. mjr Łukasz Godun

 

foto