Ordynariat Prawosławny
Aktualności
29.05.2019
Uroczystości z okazji święta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku rozpoczęły się 20 maja br. nabożeństwem dziękczynnym w katedrze prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.
 
Modlitwie w intencji funkcjonariuszy SG oraz pracowników cywilnych przewodniczył Jego Ekscelencja biskup
supraski Andrzej w asyście białostockich kapelanów poszczególnych służb mundurowych oraz miejscowego duchowieństwa.
 
 
Śpiewał chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pod dyrekcją protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego.
 
 

27 maja br. na dziedzińcu Pałacu Branickich odbył się uroczysty apel, który w obecności Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, przedstawicieli władz rządowych i
samorządowych województwa podlaskiego, duchowieństwa, służb mundurowych oraz zaproszonych gości, rozpoczął
komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk. Tradycyjnie z okazji święta zostały
wręczone awanse, medale i wyróżnienia. Generał brygady na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim za

wzorową służbę i pogratulował awansów i wyróżnień.
 
 

Obecni na uroczystościach mieli okazję wysłuchać występu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego
Sącza i podziwiać niezwykle widowiskową musztrę paradną w ich wykonaniu.

 
ks. ppor. SG Piotr Nestoruk

fot. mjr SG Andrzej Turecki

 

foto