Ordynariat Prawosławny
Aktualności
17.06.2019
Międzynarodowa konferencja kapelanów - NAFCCC 2019
W dniach 10-14 czerwca w Brukseli odbyła się kolejna edycja corocznej międzynarodowej Konferencji Kapelanów Sił Powietrznych Państw NATO.
 
W konferencji uczestniczyło ponad 30 osób.
 
 
W tym roku tematem konferencji były nowe wyzwania dla NATO oraz UE.
 
 
Przebywanie w "Stolicy Europy", w świetle głównego tematu konferencji, miało szczególne znaczenie. Dzięki wizytom w głównych siedzibach NATO i Unii Europejskiej uczestnicy mieli sposobność zapoznania się z funkcjonowaniem NATO oraz najważniejszych Europejskich instytucji.
 
 
W ramach konferencji odbyły się wykłady w dotyczące perspektyw dla Kościoła w bezpieczeństwie i obronie Europy.
 
 
Ważnym punktem były kwestie poświęcone najnowszym osiągnięciom technologii wojskowej: autonomiczne roboty i etyczne refleksje związane z ich użyciem.
 
 
Kapelani odwiedzili wojskowe bazy Sił Powietrznych: 1. Skrzydło (Beauvechain) oraz 10. Skrzydło Taktyczne (Kleine-Brogel).
 
 

Międzynarodowe konferencje stanowią ważny element rzeczywistości dający kapelanom reprezentującym różne religie realną możliwość dialogu, wymiany informacji, dyskusji oraz wzajemnego wsparcia.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentowali ks. płk Aleksy ANDREJUK oraz ks. kpt. Tomasz PASZKO.
 
 
tekst: TP
Foto: POWP/NAFCCC/COMECE

 

foto