Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.07.2019
Święto prawosławnej parafii wojskowej w Białymstoku
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm 4,7-8).
 
Tymi pięknymi słowami ap. Paweł zwraca się do ap. Tymoteusza, podkreślając ogromny wysiłek i wytrwałość, który stał się jego udziałem w głoszeniu Ewangelii. Jak aktualne i ważne są to słowa i dziś. Wpatrując się w życiorysy Piotra i Pawła zauważamy, w jak przedziwny sposób Pan Bóg potrafi przemieniać ludzkie serca. Dzięki spotkaniu z miłosierdziem Bożym zalękniony Piotr staje się odważny, a z prześladowcy, Szaweł, zmienia się w gorliwego Apostoła Narodów Pawła.
 
 
W ich historii jest coś z tajemnicy naszego życia. Wcześniej czy później Chrystus, czeka na nas aby naprawić to co zepsuliśmy swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami czy też słowem. Czeka, wiedząc, że za przykładem św. św. apostołów pójdziemy wiernie za swoim Mistrzem, pamiętając o bolesnych lekcjach, które mamy za sobą, by świadczyć tak jak Piotr i Paweł o swej miłości do Niego.
 
 
Wiedząc o tym, niezmiernie cieszy fakt, że już prawie ćwierć wieku, tak jak w poprzednich latach, 12 lipca, prawosławna parafia wojskowa w Białymstoku obchodziła święto swoich patronów - śww. app. Piotra i Pawła.
 
 
W przeddzień święta, tradycyjnie odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania, a w dzień święta przed liturgią odbyło się małe poświęcenie wody.
 
 
Na modlitewne uroczystości, oprócz kapelanów wojskowych z Ordynariatu przybyli przedstawiciele: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Wojska Polskiego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, przedstawiciele służb mundurowych Białegostoku: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Straży Miejskiej, przedstawiciele białostockich środowisk kombatanckich oraz duchowieństwo siostrzanych kościołów.
 
 
W imieniu proboszcza zaproszonych gości przywitał, zastępca ordynariusza wojskowego, ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk.
 
 
Modlitewnym śpiewem Boską Liturgię upiększył chór pod dyrygenturą Agnieszki Skowrońskiej.
 
 
Słowo po fragmencie Ewangelii wygłosił ks. kpt. Tomasz Paszko, podkreślając wytrwałość i gorliwość apostołów w głoszeniu Ewangelii.
 
 
Na zakończenie Boskiej Liturgii ponownie głos zabrał ks. płk Aleksy Andrejuk, dziękując nieobecnemu z powodu choroby proboszczowi - ks. ppłk. Andrzejowi Jakimiukowi i jego pomocnikom za przygotowanie święta, a także wszystkim zaproszonym gościom, żołnierzom i wiernym za przybycie i wspólną modlitwę. Złożył również życzenia solenizantom, życząc aby apostołowie Piotr i Paweł byli dla nich żywym przykładem wytrwałości i odwagi, wiary, miłości i cierpliwości w każdym dniu ich życia.
 

Święci apostołowie Piotrze i Pawle módlcie się za nas do Boga!
 
 

tekst POWP
fot. Andrzej Wilkiel

 

foto
WIELKI POST