Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.07.2019
Święcenia kapłańskie
W niedzielę 14 lipca w prawosławnej katedralnej parafii wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, odbyły się święcenia prezbiteriatu ks. ppor. rez. diakona Rafała Pagóra.
 
 
 
 
   W dniu 14 lipca kiedy cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. lekarzy Kosmy i Damiana, w katedralnej cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Na wyświęconym - niespełna miesiąc temu - ołtarzu w czasie niedzielnej Boskiej Liturgii, odbył się drugi sakrament kapłaństwa. Ojciec diakon ppor. rez. Rafał Pagór przyjął na  swoje barki święcenie prezbiteriatu z rąk JE Arcybiskupa Jerzego. Prawosławny ordynariusz wojskowy po modlitwie przyzywającej łaskę Ducha Świętego na nowego kapłana, wypowiadał słowa „Aksios” z gr. Godzien, nadając ks. Rafałowi jego atrybuty kapłańskie. Kapłani i lud, odpowiadali na aklamację arcybiskupa potrójnym śpiewem: „Aksios, Aksios, Aksios”.
 
 
   W słowie skierowanym do nowego prezbitera, Ekscelencja zwrócił szczególną uwagę na wyzwania i ciężki rodzaj posługi kapłańskiej w Cerkwi oraz kapelańskiej w Wojsku Polskim. Życzył nowo wyświęconemu wielu sił i wytrwałości, w przezwyciężaniu wszelkich pokus związanych z niesieniem posługi kapłańskiej. Ekscelencja pogratulował rodzicom, dziękując za dobre wychowanie syna i oddanie go na służbę Cerkwi.
 
  Na koniec nabożeństwa nowy kapłan udzielił krzyżem wszystkim zebranym swojego pierwszego błogosławieństwa.
 
 
 
tekst: POWP

foto: Marta Łuksza

 

foto
WIELKI POST