Ordynariat Prawosławny
Aktualności
16.07.2019
BYCIE OFICEREM TO WIELKI ZASZCZYT
W niedzielę 14 lipca na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja oficerska żołnierzy rezerwy.

 


  W asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej WP aktu promocji dokonali gen. dyw. Krzysztof Król, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa. Na pierwszy stopień oficerski tego dnia promowanych zostało 151 żołnierzy rezerwy. Do uczestników uroczystości list skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który napisał: Bycie oficerem to wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale i wyjątkowe zobowiązanie – do wiernej służby Ojczyźnie. Wierzę, że jako oficerowie Wojska Polskiego wzorowo wywiążecie się z tego zadania.
 

    Nowopromowanym błogosławieństwa udzielili kapelani trzech wyznań, zgodnie z przyjętym w wojsku porządkiem. Na zakończenie złożone zostały kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a placem Marszałka Józefa Piłsudskiego w defiladzie przemaszerowały pododdziały biorące udział w promocji.
 

    W dzień poprzedzający promocję odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich żołnierzom rezerwy, która miała miejsce w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, gdzie żołnierze odbyli jeszcze krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.
 

    Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował ks. kpt. Tomasz PASZKO, dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.
 
 
 
Tekst: na podstawie DG Warszawa
Foto za: http://dgw.wp.mil.pl, https://cslii.wp.mil.pl/pl

 

foto
WIELKI POST