Ordynariat Prawosławny
Warszawa

 

Prawosławna Parafia Wojskowa
św. Jerzego Zwycięzcy
w Warszawie

 

 Cerkiew pw. św. Jerzego Zwycięzcy

 

 

Proboszcz:

ks. prot. mjr Łukasz GODUN
tel. 727-401-745

Wikariusze:

ks. prot. Tomasz RUBCZEWSKI
ks. kpt. Tomasz PASZKO

Diakon:

ks. diakon Michał MOCZARSKI (nadetatowy)

Psalmista:

lektor ppor. Tomasz PIECZARKA

 

Święto parafialne:

św. wlk. męcz. Jerzego Zwycięzcy (6 maja)

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 9/13

(wjazd i wejście na obiekt, bramą od ul. Franciszka Hynka 2)

00-909 Warszawa

tel. 261 847 703
fax: 261 847 716
e-mail: parafia.wojskowa.wawa@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto
Święto
Chrztu Pańskiego
Objawienia Pańskiego