Ordynariat Prawosławny
Białystok

 

Prawosławna Parafia Wojskowa

w Białymstoku

 

Cerkiew pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Białymstoku

 

Święto parafialne:

         św.św. ap.ap. Piotra i Pawła (12 lipca)

 

Proboszcz:

ks. prot. ppłk Andrzej JAKIMIUK

Wikariusz

ks. por. Rafał PAGÓR

Psalmista:

ks. protodiakon Eugeniusz SKOWROŃSKI

 

Adres:

ul. Kalinowskiego 8
15-369 Białystok

 

Adres kancelarii:

15-601 Białystok 6
ul. Kawaleryjska 70/57/6
 tel. 727-014-293
 fax. 261-498-570

 

foto
Święto
Chrztu Pańskiego
Objawienia Pańskiego