Ordynariat Prawosławny
Białystok

 

Prawosławna Parafia Wojskowa

w Białymstoku

 

Cerkiew pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Białymstoku

 

Święto parafialne:

         św.św. ap.ap. Piotra i Pawła (12 lipca)

 

Proboszcz:

ks. ppłk Andrzej JAKIMIUK

 

Psalmista:

ks. protodiakon Eugeniusz SKOWROŃSKI

 

Adres:

ul. Kalinowskiego 8
15-369 Białystok

 

Adres kancelarii:

15-601 Białystok 6
ul. Kawaleryjska 70/57/6
 tel. 727-014-293
 fax. 261-498-570


 

foto

 

WIELKI POST

Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz.

(Prz 19, 8,11)