Ordynariat Prawosławny
Wrocław

 

Prawosławna Parafia Cywilno-Wojskowa

we Wrocławiu

 

Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu

 

Święto parafialne:

Świętych Braci Cyryla i Metodego, nauczycieli słowian

(24 maja)

Proboszcz:

          ks. mitrat płk rez. Eugeniusz BÓJKO

Wikariusze:

          ks. prot. Piotr SOKOŁOWSKI (duchowny będący w składzie duchowieństwa prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej)

ks. prot. Grzegorz CEBULSKI
(tel. 505 703 845)

Psalmista:

          ks. mitrat Jerzy SZCZUR

Adres:

Świętej Jadwigi 13

50-996 Wrocław

 

foto
Święto
Chrztu Pańskiego
Objawienia Pańskiego