Ordynariat Prawosławny
Dane teleadresowe

 

Ordynariusz

Jego Ekscelencja

abp. prof. zw. dr hab. JERZY (Pańkowski)

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

 

Kancelaria

ul. Banacha 2

00-909 Warszawa

tel. 261 826 773

fax. 261 826 774

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Ordynariusza

ks. płk Aleksy Andrejuk

tel-fax 261 824 835
e-mail: aleksyan@wp.pl

 

 

 

Kanclerz

ks. płk rez. Michał DUDICZ

tel. kanc. 261 826 779

601 321 595

22 827 93 12

 

  

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, kierownik sekretariatu

płk rez. Jerzy WILUK

tel. 261 826 771

 

Kierownik kancelarii

 

 st. chor. szt. MW Jan KONDRUSIK

tel. 261 826 772

 
 

Rzecznik prasowy

 ks. płk Aleksy ANDREJUK

tel. 519 038 599519 038 599

e-mail: aleksyan@wp.pl

 

Kapelani


ks. mjr Łukasz GODUN
ks. por. Tomasz PASZKO

 

Referenci


ks. Remigiusz SOSNOWY

 
Lora KUDRIASHOVA

 

 

Wydawnictwo Polski Żołnierz Prawosławny
Redaktor naczelny

Marta ŁUKSZA
tel. 261 826 782
e-mail: pzp.redakcja@gmail.comDziekani
Dziekan Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ks. płk Aleksy ANDREJUK
ul. Żwirki i Wigury 105

00-912 Warszawa
tel. 519 038 599519 038 599

e-mail: aleksyan@wp.pl
Dziekan Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
ks. płk Eugeniusz BÓJKO
Dziekan Marynarki Wojennej
ks. kmdr Daniel POPOWICZ
ul. Skwer Kościuszki 8

81-912 Gdynia

tel. 261 263 897
Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
vacat
Dziekan Wojsk Specjalnych
p.o. ks. płk Jerzy MOKRAUZ
ul. Rakowiecka 29

31-590 Kraków

tel. 18 613 16 5918 613 16 59Dziekan
Żandarmerii Wojskowej
ks. mjr Łukasz GODUN
tel. 261 826 773, kom. 727 401 745
e-mail: ordynariat.info@gmail.com


Dekanat Straży Granicznej
Dziekan Straży Granicznej
ks. mjr SG Adam WEREMIJEWICZ
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
tel. +48 82 568 52 77+48 82 568 52 77
fax. +48 82 568 57 01
  kom.797 338 254797 338 254
e-mail: dzprawoslawny.nadbuzanski@strazgraniczna.pl


Podlaski Oddział Straży Granicznej
ks. ppor. SG Piotr NESTORUK
ul. Bema 100
15-383 Białystok
tel. 797 338 155
e-mail: piotrnestoruk@gmail.com
Na terenie Komendy POSG znajduje się kaplica pw. św. ap. Andrzeja Protokletosa

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ks. ppor. SG Dariusz BOJCZYK

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej,
Centrum Skolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

ks. szer. SG Paweł SIEBIESIEWICZ

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ks. mjr SG Adam WEREMIJEWICZ
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
tel. +48 82 568 52 77+48 82 568 52 77
fax. +48 82 568 57 01
  kom.797 338 254797 338 254
e-mail: dzprawoslawny.nadbuzanski@strazgraniczna.pl


Duszpasterstwo pracowników służb celnych i skarbowych
ks. Piotr AUGUSTYŃCZUK
ul. Octowa 2
15-399 Białystok


 Naczelny Prawosławny Kapelan Policji

ks. Andrzej BOŁBOT

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa

tel. 605 696 770605 696 770

e-mail: kancelariaorthodox@interia.pl
                                naczelnykapelan.prawoslawny@policja.gov.pl


 

 Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnej w Białymstoku

 

ks. ihumen ppor. rez. Sergiusz (Matwiejczuk)

 

 

foto
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE

 CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
***
ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ