Ordynariat Prawosławny
Dane teleadresowe

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

Ordynariusz:

Jego Ekscelencja,
Najprzewielebniejszy Jerzy (Pańkowski)
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński,
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

Kancelaria Ordynariatu:

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
(wejście na obiekt od ul. Franciszka Hynka 2)
tel.: 261 848 752
fax: 261 847 745

www.prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl

Zastępca ordynariusza:

ks. mitrat płk mgr Aleksy Andrejuk
tel.: 261 848 754

Kanclerz:

ks. mitrat płk rez. mgr Michał Dudicz
tel.: 261 847 709

Kierownik sekretariatu, pełnomocnik ds. informacji niejawnych

płk rez. mgr inż. Jerzy Wiluk
tel.: 261 848 761

Kierownik kancelarii:

st. chor. sztabowy MW mgr Jan Kondrusik
tel.: 261 847 711

Rzecznik prasowy:

ks. mitrat płk mgr Aleksy Andrejuk
tel.: 261 848 754

Referenci:

ks. prot. mgr Tomasz Rubczewski
tel.: 261 847 717

Lora Kudriashova
tel.: 261 848 752

Wydawnictwo „Polski Żołnierz Prawosławny”

Redaktor naczelny:

mgr Marta Łuksza
tel.: 261 847 707
e-mail: pzp.redakcja@gmail.com

Dekanaty Wojskowe

Dziekan Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ks. mitrat płk mgr Aleksy Andrejuk

Kancelaria:
00-912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 105
tel./fax: 261 824 835

Dziekan Wojsk Lądowych – zastępca dziekana DGRSZ

-vacat

Dziekan Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

-vacat

Dziekan Marynarki Wojennej

ks. prot. kmdr mgr Daniel Popowicz

Kancelaria:
81-912 Gdynia, ul. Skwer Kościuszki 8
tel.: 502 640 154

Dziekan Wojsk Specjalnych

ks. prot. płk mgr Jerzy Mokrauz

Kancelaria:
31-590 Kraków
ul. Rakowiecka 29

Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

p.o. ks. prot. ppłk mgr Jan Kot

kapelan pomocniczy:
ks. mitrat płk rez. mgr Mikołaj Hajduczenia

Kancelaria:
85-915 Bydgoszcz, ul. Drewnickiego 1
tel.: 261 780 785

Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej

ks. kpt. mgr Tomasz Paszko
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
kom.: 500 803 876
e-mail: tomasz.paszko@gmail.com

Dziekan Żandarmerii Wojskowej

ks. prot. mjr mgr Łukasz Godun
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
kom.: 727 401 745
e-mail: l.godun@ron.mil.pl

 

Prawosławne Parafie Wojskowe

Warszawa - św. Jerzego Zwycięzcy

Kancelaria:
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
(wejście na obiekt od ul. Franciszka Hynka 2)

tel.: 261 847 706

fax: 261 847 716
e-mail: parafia.wojskowa.wawa@gamil.com

Proboszcz:
-ks. prot. mjr mgr Łukasz Godun - tel.: 261 847 703
, 727 401 745;

Wikariusze:
-
ks. prot. mgr Tomasz Rubczewski
-ks. kpt. mgr Tomasz Paszko

Diakon (nadetatowy):
-ks. diakon mgr Michał Moczarski

Psalmista:
-lektor ppor. mgr Tomasz Pieczarka - tel.: 261 847 713;

Białystok – św. apostołów Piotra i Pawła

15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 37

Proboszcz:
-ks. prot. ppłk mgr Andrzej Jakimiuk

Wikariusz:
-ks. por. mgr Rafał Pagór

Psalmista:
-ks. protodiakon mgr Eugeniusz Skowroński

Kancelaria:
15-601 Białystok 6, ul. Kawaleryjska 70/57/6
tel.: 727 014 293
fax: 261 498 570

Gdańsk – św. Jerzego Zwycięzcy

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 45
tel.: 502 640 154

Proboszcz:
-p.o. ks. prot. kmdr mgr Daniel Popowicz

Wrocław – Cywilno-Wojskowa Parafia św. Cyryla i Metodego

50-266 Wrocław, ul. św. Jadwigi 13

Proboszcz:
-ks. mitrat płk rez. dr Eugeniusz Bójko

Wikariusze:
-ks. mitrat mgr Piotr Sokołowski (duchowny będący w składzie duchowieństwa prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej)

-ks. prot. mgr Grzegorz Cebulski - tel.: 505 703 845;

Psalmista:
-ks. mitrat Jerzy Szczur

Ciechocinek – św. archanioła Michała

Kancelaria:
72-700 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 3
fax: 54 283-43-35

Proboszcz:
-
ks. prot. mjr mgr Mirosław Kuczyński

Rezydent:
-ks. mitrat płk rez. mgr Mikołaj Hajduczenia

Psalmista:
-mgr Michał Hajduczenia

Przemyśl – Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

37-700 Przemyśl, ul. Mariacka 4
tel.: 16 670-42-18

Proboszcz:
-ks. prot. płk mgr Jerzy Mokrauz

Psalmista:
-ks. mitrat Wiaczesław Janiel

Biała Podlaska – Wojskowo-Cywilna Parafia św. ap. i ew. Marka

21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 96a

Kancelaria:
21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 4

Proboszcz:
-p.o. ks. mitrat płk mgr Aleksy Andrejuk

Wikariusz:
-ks. prot. Wiesław Skiepko
(duchowny będący w składzie duchowieństwa prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej)

Psalmista:
-lektor ppor. rez. Arkadiusz Romaniuk

Dekanat Straży Granicznej

Dziekan:

ks. prot. mjr SG mgr Adam Weremijewicz
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 46/1

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Kancelaria:
15-383 Białystok, ul. Bema 100
tel.: 797 338 155

Kapelan:
ks. prot. por. SG mgr Piotr Nestoruk
tel.: 85 714-50-13

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Kancelaria:
37-720 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34
tel.: 16 678-28-61 w. 231

Kapelan:
ks. prot. por. SG mgr Dariusz Bojczyk

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Kancelaria:
11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78
tel.: 89 750-32-07

Kapelan:
ks. ppor. SG mgr Paweł Siebiesiewicz

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Kancelaria:
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2
tel.: 82 568 52 77

Kapelan:
ks. prot. mjr SG mgr Adam Weremijewicz

Psalmiści ordynariatu:

ks. mitrat mgr Wiaczesław Janiel

ks. mitrat Jerzy Szczur
ks. prot. por. rez. mgr Marek Bonifatiuk
ks. prot. mgr Grzegorz Cebulski
ks. protodiakon mgr Eugeniusz Skowroński
lektor ppor. mgr Tomasz Pieczarka

mgr Michał Hajduczenia

lektor ppor. rez. Arkadiusz Romaniuk

 

foto
WIELKI POST