Ordynariat Prawosławny
Kwartalnik
04.10.2017
Polski Żołnierz Prawosławny
Rok XXIII Nr 2 (87) kwiecień, maj, czerwiec 2016


 

foto

 

WIELKI POST

Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz.

(Prz 19, 8,11)