Ordynariat Prawosławny
Galeria
Wprowadzenie Najświętszej

Bogurodzicy do świątyni
21.XI/4.XII